Video: Lễ giỗ 10 năm Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận tại Melbourne

Mời vào : http://vimeo.com/49052718 Đức Hồng Y Phanxicô đã được bổ nhiệm vào chức vụ phó chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình từ năm 1994. Sau đó Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tín nhiệm vào chức vụ chủ tịch từ ngày 24 tháng 6 năm 1998 cho … [Đọc thêm…]