SINH HOẠT BRISBANE – số tháng 10, 2016

THÁNH LỄ SẮC TỘC CỦA TỔNG GIÁO PHẬN BRISBANE Hoàng Minh Triết phụ trách Vào cuối tuần tháng tám hằng năm . Tổng Giáo Phận Brisbane tổ chức Thánh Lễ Sắc Tộc cho toàn tổng địa phận với sự góp mặt và tham dự của các Sắc Tộc . Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam cũng tham … [Đọc thêm…]

Giờ Chầu mỗi thứ Bẩy hàng tuần và ngày 13 mỗi tháng – giờ gia đình đến tạ

Cũng trong ân sủng của Năm Thánh, cộng đồng chúng con có chương trình Chầu Thánh Thể mỗi trưa thứ Bẩy từ 03.00 đến 05.00 giờ chiều thay phiên nhau giữa các giáo họ, đoàn thể, phòng trào và ban ngành kể cả ban trật tự và bản cắt cỏ cũng như ban ẩm thực. … [Đọc thêm…]