Thánh Lễ Giới Trẻ 28/11/15

Nghi thức trao bằng cho giảng viên giáo lý. Trong năm nay, cộng đoàn lại có thêm một số bạn trẻ đã học xong những khoa giảng viên giáo lý và được cha Phạm Quang Hồng trao bằng trong Thánh Lễ tối nay: Bốn bạn: Trần Thị Hà, Phạm Gia Huy Bruce, Nguyễn hoàng long Simon, … [Đọc thêm…]

Buổi Liên Hoan Tất Niên Của Nhóm Sinh Hoạt Ngày Thứ Sáu, 17 Tháng 12, 2015

Đây là tổ chức hằng năm mừng Giáng Sinh do văn phòng Đa Văn Hóa tổ chức cho tất cả các bác cao niên thuộc đủ mọi sắc tộc đang tham gia chương trình Chăm Sóc Tại Gia và Cộng Đồng (Home And Community Care). Buổi liên hoan luôn kèm theo chương trình văn nghệ bao … [Đọc thêm…]

NHẬT KÝ SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO PERTH – 2015

Nguyễn Đăng Quang phụ trách LỄ BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN (15-11-2015) Công việc chuẩn bị. Năm nay cộng đoàn vừa mừng lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam vừa mừng Năm Thánh Hiến. Ban Thường Vụ đã soạn thảo chương trình và đồng thời liên lạc với các linh mục và tu sỹ trong tổng … [Đọc thêm…]

Lịch Sử Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc

Những Nét Đại Cương (1981-2010) Vào cuối năm 1976, người tỵ nạn Việt Nam bắt đầu đặt chân lên Tây Úc với một con số thưa thớt. Đến năm 1979, người Việt Nam bắt đầu vượt biên khá đông. Nhiều làn sóng thuyền nhân ào ạt cập bến các trại tỵ nạn trong vùng Đông … [Đọc thêm…]