CẦU CHO NHỮNG NGƯỜI THỰC THI CÔNG LÝ

(Tâm tình cầu nguyện tháng 7)

Vầng Dương

“Phúc thay ai xây dựng hòa bình,vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa”

(Mt 5,9).

Trong bài giảng trên núi, Chúa Giêsu đã dõng dạc tuyên bố: ”Phúc thay ai biết xây dựng hòa bình thì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.”   

Đúng vậy! Vì Thiên Chúa là sự bình an, là công lý và tình yêu nên người đòi buộc con cái của Ngài phải biết xây dựng công lý và theo đuổi công lý. Đấng tạo dựng nên vũ trụ bao la xinh đẹp này chính là Đấng sự thật, công lý và tình yêu.

Ngài là nguồn mạch phát xuất của mọi sự tốt lành, là nguồn mạch của tình yêu, nguồn mạch của mọi điều thiện hảo, sự công chính, bình an và hoan lạc. Bởi vì chính Ngài là Đấng công chính, là tình yêu, tình yêu tự bản chất và tình yêu thông truyền đến mọi người thụ tạo mà chính Ngài dựng nên trong đó con người là chóp đỉnh. 

Một  thụ  tạo  được  Thiên  Chúa  rất  mực  yêu thương, thì tất yếu Ngài muốn cho thụ tạo đó phải sống như chính Đấng đã dựng nên nó. Vì thế, mà đã rất nhiều lần trong Kinh Thánh Thiên Chúa mời gọi con người phải sống thánh thiện: ”Các ngươi hãy nên thánh như Ta là Đấng Thánh; anh em hãy hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Chỗ khác Chúa lại đòi hỏi ta phải tìm kiếm sự công chính của Chúa trước, rồi mới làm các việc khác sau. 

Như vậy! thực thi công lý là việc mà con người phải làm và phải là tiêu chuẩn định hướng cho cuộc sống của mỗi người và xã hội. Tôi phải theo đuổi việc thực thi công lý trong từng giây phút của cuộc đời tôi. Thực thi công lý là phải cố gắng tìm hiểu sự thật, nói sự thật và làm theo sự thật và khi chúng ta thực hành được điều này thì chắc chắn chúng ta sẽ dành được phần thưởng mà Thiên Chúa đã hứa: ”Sự thật sẽ giải thoát anh em.” mà một khi chúng ta nói và làm theo sự thật thì chính là chúng ta đã nói và làm trong Chúa. Vì chính Thiên Chúa là sự thật. Cũng như cành nho luôn luôn gắn chặt với cây nho và hút nhựa sống từ cây nho. Người thực thi công lý là những người luôn sống theo lời Chúa dậy, gắn bó và trở nên một với Chúa..

Khát vọng của mỗi người không gì khác hơn là được sống trong một nền hòa bình, tự do và yêu thương. Một xã hội công bằng, văn minh. Như vậy, thế giới này sẽ ngày càng trở nên xinh đẹp, đáng yêu, đáng quý hơn và đúng như ý muốn của Thiên Chúa. Khi ngày càng có nhiều người khát vọng thực thi công lý và lấy công lý làm chuẩn mực và định hướng cho mọi việc làm trong cuộc sống của họ. Mọi người nỗ lực thực thi công lý, mọi gia đình thực thi công lý, mọi tổ chức nhỏ lớn đua nhau thực thi công lý và như thế tất yếu xã hội sẽ nở hoa công lý và thái bình chắc chắn thịnh trị trong niềm hân hoan chờ đợi ngày Đấng Công Chinh tái lâm. 

Nói thì nói vậy, nhưng thực tế vẫn là thực tế phũ phàng, đầy khó khăn, nhiễu nhương và hình như sự gian dối đang lên ngôi. Vì vậy, hơn bao giờ hết là con cái Thiên Chúa, là những chiến sĩ của Đức Kitô Đấng đại diện cho phe thiện, chúng ta hãy nhậy bén, can đảm đứng lên cầm lấy vũ khí của công lý để chiến đấu và chắc chắn dưới hiệu cờ chiến thắng của Đấng đã chiến thắng sự dữ, sự dối trá sẽ dẫn đưa chúng ta tới bến bờ sự thật trong tình yêu của Người.  Lậy Thiên Chúa là Cha đầy lòng thương xót, chính vì lòng thương xót vô bờ mà Chúa đã tìm mọi cách để đem chúng con trở về với ơn gọi thật của chúng con là thánh thiện như thủa ban đầu. Xin Chúa cho mọi người chúng con luôn ý thức ơn gọi cao trọng của mình để cũng với Mẹ Maria, chúng con dám sống và làm chứng cho công lý được ngự trị thực sự trong thế giới hôm nay.