CHỜ TẾT

CHỜ TẾT
Không ai quen với Tết
Sao lại đòi đón Tết?
Tết không hề hẹn hò
Sao lòng người háo hức?

ĂN TẾT
Không ai cầm được Tết
Mà lại đòi ăn Tết
Tết có sờ được đâu
Làm sao mà ăn Tết?

ĐỐT TẾT
Không ai nhìn thấy
Tết Mà sao lại đòi đốt?
Nếu đốt Tết được rồi
Năm sau sao đón Tết?