Chủ đề Báo Dân Chúa Úc Châu 2018

 

Thời gian

Chủ đề

Ý cầu nguyện

Tháng giêng

 • Chúa nhật Hiển Linh (7-1)
 • Chúa Chịu Phép Rửa (8-1)

Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại Châu Á

Tháng hai

 • Mùa Chay: Lễ Tro (14-2)
 • Têt Nguyên Đán Mậu Tuất  (16-2)

Cầu cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị và thiêng liêng biết nói không với tham nhũng

Tháng ba

 • Kính Thánh Giuse
 • Lễ Lá (25-3-18)
 • Tuần Thánh (26-3 đến 31-3)

Cầu cho việc đào tạo để
cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng Kitô hữu giáo dân:

Ơn gọi giáo dân

Tháng tư

 • Mùa Phục Sinh (1-4-18)
 • Tuần Bát Nhật (2 đến 8-4)
 • Lễ Truyền Tin (9-4)


Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế –
Giáo dân và nhiệm vụ tư tế (gh s.20), tiên tri
(gh s.16)

Tháng năm

 • Tháng kính Đức Mẹ
 • Lễ Hiện Xuống (20-5)
 • Lễ Chúa Ba Ngôi (27-5)


Cầu cho sứ vụ của giáo dân – Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ vương đế của Đức Kitô (gh s.
23&25)

Tháng sáu

 • Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu
 • Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (3-6)
 • Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (8-6)

Cầu cho các trang mạng xã hội

Tháng bảy

 • Linh mục

Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ

Tháng tám

 • Thánh Mc Killop
 • Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15-8)

Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại

Tháng chín

 • Người cha
 • Tu sĩ   

Cầu cho những người trẻ ở
Châu Phi được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình Ngày
Trung Thu (24-9). Cầu cho thiếu nhi

Tháng mười

 

 • Tháng Mân Côi

Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ

Tháng mười một

 • Lễ các Thánh Nam Nữ 
 • Lễ Các Đẳng 
 • Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24-11)
 • Lễ Chúa Kitô Vua (25-11)

Cầu cho việc phục vụ hoà bình

Tháng mười hai

 • Mùa Giáng Sinh 
 • Lễ Giáng Sinh (25-12)
 • Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi (Thứ ba, 5-2-19)


 

Cầu cho việc truyền đạt đức tin. Xin cho những người dấn thân phục vụ
biết tìm ngôn ngữ thích hợp thời nay trong khi đối thoại với những vấn
đề văn hoá