Chủ đề Báo Dân Chúa Úc Châu 2018

Thời  gian Chủ đề Ý cầu nguyện
Tháng giêng Chúa nhật Hiển Linh (7-1) Chúa Chịu Phép Rửa (8-1) Cầu cho những tôn giáo thiểu số tại Châu Á
Tháng hai Mùa Chay: Lễ Tro (14-2)

Têt Nguyên Đán Mậu Tuất  (16-2)

Cầu cho những người có quyền lực về kinh tế, chính trị và thiêng liêng biết nói không với tham nhũng
Tháng ba Kính Thánh Giuse

Lễ Lá (25-3-18)

Tuần Thánh (26-3 đến 31-3)

Cầu cho việc đào tạo để cá nhân và cộng đoàn biết phân định thiêng liêng Kitô hữu giáo dân: Ơn gọi giáo dân
Tháng tư Mùa Phục Sinh (1-4-18)

Tuần Bát Nhật (2 đến 8-4)

Lễ Truyền Tin (9-4)

Cầu cho những người chịu trách nhiệm về kinh tế – Giáo dân và nhiệm vụ tư tế (gh s.20), tiên tri (gh s.16)
Tháng năm Tháng kính Đức Mẹ

Lễ Hiện Xuống (20-5)

Lễ Chúa Ba Ngôi (27-5)

Cầu cho sứ vụ của giáo dân – Giáo dân tham gia vào nhiệm vụ vương đế của Đức Kitô (gh s. 23&25)
Tháng sáu Tháng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (3-6)

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu (8-6) 

Cầu cho các trang mạng xã hội
Tháng bảy Linh mục Cầu cho các linh mục đang làm việc mục vụ
Tháng tám Thánh Mc Killop

Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (15-8)

Cầu cho gia đình là kho tàng của nhân loại
Tháng chín Người cha Tu sĩ Cầu cho những người trẻ ở Châu Phi được giáo dục và lao động trong chính đất nước của mình

Ngày Trung Thu (24-9). Cầu cho thiếu nhi

Tháng mười Tháng Mân Côi  Cầu cho sứ vụ của các tu sĩ
Tháng 11 Lễ các Thánh Nam Nữ 

Lễ Các Đẳng 

Kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam (24-11)

Lễ Chúa Kitô Vua (25-11)

Cầu cho việc phục vụ hoà bình
Tháng 12 Mùa Giáng Sinh 

Lễ Giáng Sinh (25-12)

Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi (Thứ ba, 5-2-19)

Cầu cho việc truyền đạt đức tin. Xin cho những người dấn thân phục vụ biết tìm ngôn ngữ thích hợp thời nay trong khi đối thoại với những vấn đề văn hoá