CHÚC MỪNG ĐỨC TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG, TỔNG GIÁM MỤC TGP SÀI GÒN.

Tuyên Úy Đoàn và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Liên Bang Úc Châu,  Hân Hoan Chúc Mừng:

 ĐỨC TÂN TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNG,

TỔNG GIÁM MỤC GIÁO PHẬN SÀI GÒN, CÙNG ĐỨC GIÁM QUẢN GIUSE, ĐỨC GIÁM MỤC PHỤ TÁ LUY

VÀ TOÀN THỂ CỘNG ĐỒNG DÂN CHÚA TỔNG GIÁO PHẬN SÀI GÒN.

Nguyện xin Thiên Chúa qua sự bầu cử của Hiền Mẫu La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam,  ban tràn đầy sức khỏe và Hồng Ân trên Đức Tân Tổng Giám Mục Giuse, trong cuộc đời phục vụ tha nhân với sứ mạng Tông Đồ.

HÂN HOAN CHÚC MỪNG.

AD MULTOS ANNOS

Úc Châu ngày 20.10.2019

Ban Đại Diện Tuyên Úy Đoàn.

+Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long OFM,

Giám Mục Giáo Phận Parramatta, Cố Vấn Tuyên Úy Đoàn.

Chủ Tịch: Lm Giuse Trần Ngọc Tân. SSS – Melbourne.

Phó Chủ Tịch: Lm Phaolo Chu Văn Chi – Sydney.

Thư Ký: Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm - Adelaide.

Thủ Quỹ: Lm Giuse Vũ Minh Nguyên, SVD – Brisbane.

Truyền Thông: Lm Anton Nguyễn Hữu Quảng SDB, Chủ nhiệm Nguyệt San Dân Chúa UC.