Công cụ dịch Google Translate hỗ trợ tiếng Việt

Để dịch tiếng Việt qua Anh hay Anh qua Việt, quý vị vào thẳng trang sau:
http://translate.google.com/

– Chọn “Translate into” là Vietnamese

– Nhấn nút Translate

– Copy bài vào Word

– Chỉnh sửa lại theo ý mình. Xong

Dĩ nhiên là bạn cần bỏ thời gian ra chỉnh lại cho đúng các câu nhưng vẫn nhanh hơn phải dịch từ đầu một bản văn.

Trong trang này quý vị cũng có thể dịch toàn bộ một trang web, chỉ cần ghi địa chỉ vào hộp có ghi http:// ở phía dưới của trang.

Happy translating!

Br. Thụy N. SDB