Cục cưng – vui cười

Mỗi lần mẹ nó đi làm về, liệng cái bóp qua một bên và ôm trầm lấy nó nịnh hai cái má lúm đồng tiền và nói:

–      Cục cưng ơi! Cục cưng!

Nó xúm xính cái miệng xinh xắn cười và nói:

–      Mỗi lần má nịnh con, má nói “Cục cưng ơi! Cục cưng!”. Nhưng mỗi lần con nghe ba nịnh cô Hoa, ba cũng nói “Cục cưng ơi! Cục cưng!”.