Cục cưng – vui cười

Mỗi lần mẹ nó đi làm về, liệng cái bóp qua một bên và ôm trầm lấy nó nịnh hai cái má lúm đồng tiền và nói:

–      Cục cưng ơi! Cục cưng!

Nó xúm xính cái miệng xinh xắn cười và nói:

–      Mỗi lần má nịnh con, má nói “Cục cưng ơi! Cục cưng!”. Nhưng mỗi lần con nghe ba nịnh cô Hoa, ba cũng nói “Cục cưng ơi! Cục cưng!”.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.