Sáng Thứ Bảy 02/12/2017, khoảng 500 anh chị em Legio Mariae các Giáo Đoàn đã đến hội trường của trường học St. Luke Revesby tham dự ngày Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên của Curia Nữ Vương Mân Côi với chủ đề “ Thực Hành Sứ Điệp Fatima”

Xem Album Hình

Mọi người tập trung trong sân trường và sau đó kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ rước vào hội trường và Cha Paul Văn Chi Linh Giám Legio Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi chào mừng tất cả mọi người đồng thời Cha giới thiệu buổi Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên hôm nay của Curia Sydney có sự hiện diện của Cha Trần Bạch Hổ, Cha Võ Thành Nhân và Cha Ngô Văn Vàng

Sau đó quý Cha ngồi tòa giải tội và Cha Trần bạch Hổ giảng thuyết với đề tài “Cải Thiện Đời Sống” Cha Paul Văn Chi giảng thuyết với đề tài “ Yêu Mến Mẹ Qua Kinh Mân Côi” kế tiếp mọi người cùng đóng góp chia sẻ và nêu những thắc mắc. đã được quý Cha trả lời thỏa đáng.

Kết thúc phần thuyết giảng, quý Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết và Cha Trần Bạch Hổ, Cha Ngô Văn Vàng và Cha Võ Thành Nhân cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ Ơn trong ngày Tĩnh Tâm và Tổng Hội Thường Niên. Trong bài giảng Cha Paul Văn Chi đã chia sẻ về lời Đức Mẹ Maria nói với Thiên Sứ Gariel “xin vâng” và ngày hôm nay chúng ta họp nhau nơi đây để tĩnh tâm và tôn vinh Mẹ, bắt chước Mẹ bằng hai tiếng “xin vâng” của quân binh Legio Mariae, chúng ta hãy phó thác và trông cậy vào Mẹ Maria là Nữ Tướng của mỗi người chúng ta.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Hà Pi Liến Trưởng Curia Nữ Vương Mân Côi TGP Sydney lên ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, và tất cả mọi người đã tham dự ngày tĩnh tâm của Curia và Thánh lễ tạ ơn. Đặc biệt cám ơn Ca đoàn, Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Revesby và quý ân nhân đã trợ giúp cho ngày tĩnh tâm hôm nay được tốt đẹp. Thánh lễ kết thúc, Cha Paul Văn Chi cũng ngỏ lời cám ơn quý Cha và tất cả mọi người.

Diệp Hải Dung