Curia Nữ Vương Mân Côi Tổng Giáo Phận Sydney Tĩnh Tâm Và Tổng Hội Thường Niên

Sáng Thứ Bẩy ngày 5 tháng 12, 2015 các anh chị em Lêgio Mariae các giáo đoàn đã đến hội trường của trường học St Luke Reversby tham dự ngày tĩnh tâm và tổng hội thường niên của Curia Nữ Vương Mân Côi với chủ đề “Lêgiô Mariae Thánh Hóa Gia Đình”.

Mọi người tập trung trong sân trường và sau đó kiệu cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ rước vào hội trường và cha Phaolô Chu Văn Chi linh giám Lêgiô Mariae Curia Nữ Vương Mân Côi chào mừng tất cả mọi người đồng thời cha giới thiệu buổi Tĩnh Tâm Và Tổng Hội Thường Niên hôm nay của Curia ở Sydney có sự hiện diện của cha Cựu Linh Giám Nguyễn Thái Hoạch và cha Cựu Linh Giám thuyết giảng đề tài : “Gia Đình Sống Năm Thánh Lòng Thương Xót”.

Sau đó cha ngồi tòa giải tội và dùng cơm trưa tại hội trường.  Cha Phaolo Văn Chi thuyết giảng đề tài: “Lêgiô Mariae Cùng Mẹ Thánh Hóa Gia đình”, sau đó mọi người cùng đóng góp chia sẻ và nêu những thắc mắc. Cha Phaolô Văn Chi đã trả lời và giải đáp một cách thoả đáng theo thủ bản nội qui của Lêgiô Mariae kết thúc phần thuyết giảng, quý cha Phaolô Chu Văn Chi, cha Nguyễn Văn Tuyết và cha Nguyễn Thái Hoạch cùng hiệp dâng Thánh Lễ và trong bài giảng cha Phaolô Văn Chi đã chia sẻ về Đức Mẹ Maria luôn xin vâng theo Thánh Ý Chúa và chính thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã chọn câu dâng hiến cho Mẹ Totus Tuus Tất cả của con là của Mẹ. Chúng ta hãy dâng hiến cho Mẹ cuộc đời của chúng ta, dâng hiến cho Mẹ các công tác tông đồ của quân binh Lêgiô Mariae và dâng hiến cho Mẹ gia đình chúng ta.

Trước khi kết thúc Thánh Lễ, ông Hà Pi Liên Trưởng Curia Nữ Vương Mân Côi Tổng Giáo Phận Sydney lên ngỏ lời cảm ơn quý cha, quý sơ, và tất cả mọi người đã tham dự ngày tĩnh tâm của Curia và Thánh Lễ tạ ơn. Đặc biệt cảm ơn ca đoàn, ban mục vụ Giáo đoàn Reversby và quý ân nhân đã trợ giúp cho ngày tĩnh tâm hôm nay được tốt đẹp. Thánh lễ kết thúc, Phaolô Văn Chi cũng ngỏ lời cảm ơn quý cha và tất cả mọi người.