Đại Hội Giới Trẻ Sydney 4 Năm Nhìn Lại

Thanh Quảng sdb

Kể từ tháng 12 năm 1985, Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố “Ngày Giới Trẻ Thế Giới” như là cuộc hội ngộ những người trẻ hàng năm để cầu nguyện, thờ lạy và cử hành niềm tin Kitô giáo. Biến cố này đã được cử hành hàng năm tại cấp giáo phận và cấp thế giới cứ hai ba năm một lần.

 

Lịch sử của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới:

Đức Đương Kim Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã đề cập đến Đại Hội Giới Trẻ trong Bài Giảng của Ngài vào Thánh Lễ buổi sáng ngày 20/4/2005 (ngay ngày hôm sau khi được bầu chọn lên Ngôi Giáo Hoàng) như sau: “Tôi đặc biệt nghĩ đến GIỚI TRẺ, là những người đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặc biệt lưu tâm đối thoại với họ. Tôi gửi đến các bạn trẻ lòng âu yếm mến thương. .. Tôi muốn tiếp tục đối thoại với các bạn, lắng nghe các ước vọng của các bạn, trong niềm hy vọng tôi sẽ giúp được các bạn gặp gỡ Chúa Kitô luôn sống động và trẻ trung…”

Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng từ ngày Chúa Nhật Lễ Lá (15-4-1984) Năm Thánh Cứu Độ 1984 tại Rôma. Sau đó, năm 1985 (Năm Liên Hiệp Quốc tuyên bố là “Năm Giới Trẻ”), vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá (31/3/1985), tại Công Trường Đại Thánh Đường Thánh Phêrô (Rôma), trước khoảng 300,000 ngàn bạn trẻ có mặt hôm đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tuyên bố thành lập “Ngày Giới Trẻ Thế Giới”.

Từ ngày đó, đã có những tổ chức Ngày Đại Hội Giới Trẻ theo từng Giáo phận mỗi năm một lần thường vào ngày Chúa Nhật Lễ Lá (mở đầu Tuần Thánh); còn Ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới thừờng được tổ chức 3 năm một lần tại các địa điểm khác nhau trên thế giới. Mỗi Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận hay Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đều có một Chủ đề (Theme) để các bạn trẻ học hỏi. Vào Ngày Đại Hội, các bạn trẻ sẽ hân hoan gặp gỡ nhau, cầu nguyện, vui chơi, và hội thảo để trao đổi với nhau các kinh nghiệm sống thuộc các nền văn hoá khác nhau, để xây dựng bản thân, đời sống đức tin, và cùng nhau tìm ra những phương thức thực hành Đức Tin và Đức Bác ái giữa thế giới hôm nay. Khi ra về các bạn trẻ sẽ cố gắng để xây dựng một tương lai tốt đẹp và phong phú hơn cho chính mình, cho gia đình, cho tổ quốc và xã hội.

Sau đây là những Đại Hội Giới Trẻ đã được tổ chức (Tài liệu lấy trong: World Youth Day-Wikipedia, the free encyclopedia. Số người tham dự được tính theo số người trong Thánh Lễ Bế mạc mỗi Đại Hội).

• Đại Hội Giới Trẻ đầu tiên đã được tổ chức Tại Rôma (ngày 15/4/1984); số tham dự: 300,000; chủ đề: “Năm Thánh Cứu Độ”.

 • Lần thứ hai cũng tại Rôma (ngày 31/3/1985); số tham dự: 300,000; chủ đề: “Năm Giới Trẻ Thế Giới” ( do Liên Hiệp Quốc đề xướng để đề cao vai trò của giới trẻ trên thế giới).
 • Năm 1986 (ngày 23/3): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Hãy luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về Niềm Hy vọng của anh em” (1 Phêrô 3:15).
 • Năm 1987 (ngày 11-12/ 4): Đại hội Giới trẻ tòan thế giới tại Buenos Aires, thủ đô nước Argentina; số tham dự: 900,000. Chủ đề: “Chúng ta đã nhận biết Tình yêu Chúa nơi chúng ta và chúng ta đã tin vào Tình yêu ấy” (1 Gioan 4:16).
 • Năm 1988 (ngày 27/3): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Ngài bảo các anh làm gì, các anh cứ làm theo như vậy” (Gioan 2:5)
 • Năm 1989 ( ngày 15-20/ 8 ): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Santiago de Campostella, Bồ Đào Nha; số tham dự: 400,000. Chủ đề: “Ta là Đường, là Sự Thật, và là sự Sống (Gioan 14:16).
 • Năm 1990 (ngày 8/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Thày là cây nho, các con là ngành nho” (Gioan 15:5)
 • Năm 1991 ( ngày 10-15 tháng 8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Czestochowa, Ba Lan; số tham dự: 1,600,000. Chủ đề: “Chúa Thánh thần làm cho anh em trở nên con cái Chúa”(Rôma 8:15).
 • Năm 1992 (ngày 12/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Các con hãy đi khắp thế giới rao giảng Tin Mừng” (Mátcô 16:15)
 • Năm 1993 ( ngày 10-15/8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Denver, Colorado, Hoa Kỳ; số tham dự: 500,000. Chủ đề: “Ta đến để đòan chiên được sống và sống dồi dào (Gioan 10:10)
 • Năm 1994 (Ngày 27/3): Ở mỗi Gíao Phận. Chủ đề: “Như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai các con. (Gioan 20:21)
 • Năm 1995 (ngày 10-15 /1): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Manila, Thủ đô Phi Luật Tân; số tham dự: 5,000,000; đây là một cuộc tập họp đông đảo nhất trong lịch sử nhân loại).Chủ đề: “Như Chúa Cha đã sai Thày, Thày cũng sai các con” (Gioan 20:21)
 • Năm 1996: Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Thưa Thày, bỏ Thày chúng con biết theo ai? Thày mới có những lời ban sự sống đời đời” (Gioan 6:68)
 • Năm 1997 (ngày 19-24/8): Đại Hội Giới Trẻ thế giới tại Paris, Thủ đô nước Pháp; số tham dự: 1,200,000. Chủ đề: “Thưa Thày, Thày ở đâu? – Hãy đến mà xem”(Gioan 1:38-39)
 • Năm 1998 (Ngày 5/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Chúa Thánh Thần sẽ dạy chúng con mọi điều”(Gioan 14:26)
 • Năm 1999 (ngày 28/3): Ở mỗi Giáo phận. Chủ đề “Chúa Cha yêu mến chúng con” (Gioan 16:27)
 • Năm Thánh 2000 (ngày 15-20/8): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Rôma; số người tham dự: 2,000,000. Chủ đề: “ Ngôi Lời đã làm nguời và ở giữa chúng ta”(Gioan 1:14)
 • Năm 2001 (ngày 8/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Ai muốn theo Ta hãy bỏ mình đi, vác Thánh giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Luca 9:23)
 • Năm 2002 (ngày 23-28/7): Đai Hội Giới Trẻ thế giới tại Toronto, Canada; số tham dự: 800,000. Chủ đề: “Các con là Muối cho đời… Các con là Ánh sáng cho trần gian” (Mattheu 5:13-14)
 • Năm 2003 (Ngày 13/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Đây là Mẹ con” (Gioan 19:27)
 • Năm 2004 (Ngày 4/4): Ở mỗi Giáo phận. Chủ đề: “Chúng tôi muốn gặp Đức Giêsu” (Gioan 12: 21)
 • Năm 2005 (ngày 16-21/8/2005): Đại Hội Giới Trẻ thế giới tại Kohn, Đức quốc; số tham dự: 1,200,000. Đại hội lần này cách 3 năm kể từ Đại Hội Toronto, lại trùng vào năm Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II qua đời, và bắt đầu triều đại của Đức Giáo Hoàng Bênê-dictô XVI, là người Đức.Chủ đề: “Chúng tôi đến bái lạy Người”(Mattheu 2:2)
 • Năm 2006 (Ngày 9/4): Ở mỗi Giáo Phận. Chủ đề: “Lời Chúa là đèn soi bước chân tôi, và là ánh sáng dẫn lối cho tôi” (Thánh vịnh 119:105)
 • Năm 2007 (Ngày 01/4): Ở cấp Giáo Phận. Chủ đề: “Như Cha đã yêu mến chúng con; chúng con cũng hãy yêu mến nhau” (Gioan 13:34)
 • Năm 2008 (ngày 15-20/7): Đại Hội Giới Trẻ toàn thế giới tại Sydney (Australia), số người tham dự cũng rất đông, gần cả triệu người ( Khách hành hương đến Úc nhiều nhất từ trước đến nay, hơn cả dịp Thế Vận Hội năm 2000 ). Chủ đề: “Chúng con sẽ nhận được sức mạnh của Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con; và chúng con sẽ là những chứng nhân của Thày”(Công Vụ Tông đồ 1:8).
 • Năm 2011(Ngày 16-21/8): Đại Hội Giới Trẻ tại Madrid
 • Và năm 2013(Ngày 23-28/8): Đại Hội Giới Trẻ tại Rio de Janerio, Ba Tây.

 

Nhìn Lại Đại Hội Tại Sydney

Sau 4 năm ĐHGT tại Sydney, HĐGM Úc Châu công bố từ lễ Hiện xuống năm nay 2012 tức ngày Chúa nhật 27/5/2012 cho tới lễ Hiện xuống năm tới 19/5/2013 là năm Hồng Ân. Trong năm này HĐGM Úc Châu mời gọi tất cả các tín hữu hãy làm sống động lại hình ảnh Chúa Kitô qua việc học hỏi và suy niệm Phúc âm; soi đời mình qua các biến cố và diễn tiến của nhịp sống tại lục địa Úc Châu này xuyên thấu qua chính đời sống của Mẹ Mary McKillop, vị Nữ thánh đầu tiên của Úc châu và qua sức sống từ ĐHGT thế giới đã diễn ra tại Syd-ney vào năm 2008. Chắc chắn một trong những thành qủa còn vang vọng của Đại hội là các phong trào giới trẻ nơi từng giáo phận hay giáo xứ. Đối với Cộng đồng Công giáo Việt Nam, một cơ cấu và phong trào giới trẻ đã được phát sinh từ ĐHGT vẫn đang hoạt động và lớn mạnh qua những tổ chức lễ trẻ hay các buổi thuyết trình và các lần gặp gỡ đây kia. Sinh hoạt này cũng được Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục phụ tá của Tổng giáo phận Melbourne đặc biệt quan tâm.

Một trong những nỗ lực của Giáo Hội trên toàn thế giới đang nhắm tới là làm phong phú hóa đời sống Gia đình và lòng trung thành dấn thân của những người trẻ sửa soạn bước vào cuộc sống gia đình hãy đã và đang trải nghiệm cuộc sống này được triển nở và sống sung mãn cuộc sống gia đình. Đại hội thế giới về gia đình mới diễn ra tại Milan Bắc nước Ý là một những nỗ lực và điểm son của Giáo hội đang thể hiện.

Năm nay cũng là năm dịp kỷ niệm 30 năm Tông huấn về Gia đình – Familiaris consortio. Giáo hội muốn đẩy mạnh việc sống và thực hiện những lời khuyên dậy trong Tông huấn này như: tính trọng tâm của gia đình, việc tân Phúc âm hóa ở bình diện giáo xứ và giáo phận, ơn gọi truyền giáo của gia đình, tất cả điều này hướng đến việc biểu lộ cho thế giới sự hiện diện và tình yêu của Chúa. Ơn gọi này phải trở thành một dấu chỉ lớn lao vĩ đại cho sự khả tín của Tin Mừng, như việc phục vụ tha nhân, việc sinh sản và giáo dục con cái, sự dấn thân trong công việc hay trong xã hội, việc chú tâm đến người nghèo, cầu nguyện tại gia, việc tham dự thánh lễ và các sinh hoạt của Giáo hội.

Đại hội cũng như các cuộc hội thảo về “Gia đình” nhằm tái khám phá những giá trị đích thực của gia đình trước cuộc khủng hoảng luân lý của xã hội, và xem gia đình như được đóng dấu bởi tình yêu lứa đôi. « Điều đó xem ra là một sự hiển nhiên, đang khi các luật lệ ngày nay lại hợp pháp hóa những mô hình gia đình song song, cắt đứt khỏi cội rễ là sự kết hiệp bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ…

Một trong những điểm đặc sắc Đại hội mang tới là cầu nguyện

Tôi biết có những bạn trẻ trước đây không biết gì về cầu nguyện thế mà sau khi tham dự Đại hội giới trẻ về đã dốc tâm cầu nguyện sáng chiều và đặc biệt giờ nghỉ trưa đã không ngần ngại vào nhà thờ St Francis tham dự thánh lễ hàng ngày.

 

Giới trẻ đã học hỏi được gì về cách cầu nguyện từ đại hội?

 1. Chào hỏi Chúa như hellô cùng bạn bè mỗi khi gặp mặt hay bước vào một căn phòng, ngôi nhà… Chúng ta chào hỏi lẫn nhau. Như Thánh vịnh 46 câu 11 nói: “Hãy nhận ra Chúa Ngài ngay sát kề bên ta” (Psalms 46:11).
 2. Hãy là chính bạn nhiều người chúng ta nghĩ thánh thiện thì phải nghiêm chỉnh, trong thái độ ngất ngây chiêm ngắm Chúa mà quên rằng khi cầu nguyện bạn hãy sống với lòng minh, hãy thân thưa với Chúa mọi sự từ đáy tim tâm hồn bạn và xin Chúa thánh hóa biến đổi.
 3. “Xin Thầy dạy chúng con cầu nguyện” (Luca 11:1). Như các tông đồ và môn sinh Chúa, xin Ngài dạy c1c ngài cầu nguyện. Chúa đã dạy, mỗi khi các con cầu nguyện hãy thân thưa với Thiên Chúa “Lạy Cha”… Ngài thấu triệt mọi sự Ngài sẽ ban cho các con. “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ thì sẽ mở; Hãy tìm thì sẽ thấy… (Matthêu 7:7).
 4. Hãy lui vào nơi thanh vắng! Thế giới ngày nay với TV, Radio, điện toán và báo chí, không còn thời giờ nào trống cho bạn và tôi. Như ĐTC Bênêđictô mời gọi “mỗi ngày hãy bỏ ra 10 phút tìm nơi thinh lặng để lắng đọng tâm tư và cầu nguyện…
 5. Hãy tỉnh thức. Lời cầu nguyện như dòng sông luân chuyển để dòng nước được tươi mát và tâm hồn chúng ta được thơm ngọt. Như Thánh vịnh 1: 1-3 thốt lên: Hạnh phúc thay ai được Chúa thương đoái, không bị phường gian ác vùi dập. Họ được Chúa thương đem trồng nơi có suối nước ngọt trong, được sinh tươi đâm hoa kết trái xum xuê…”
 6. Hãy để cho cho tâm tình cầu nguyện đổi thay lòng chúng ta. Hãy bền tâm cầu nguyện và Chúa sẽ dùng quyền uy của Ngài để biến đổi chính tâm lòng bạn! Như thánh Ephaem thành Syria nói: “Nhân đức được hình thành bằng lời cầu nguyện. Cầu nguyện làm cho ta được bền bỉ, kiềm hãm tính nóng, ngăn ngừa giận hờn ghen ghét. Lời cầu nguyện kéo ơn Chúa Thánh Thần xuống và nâng con người hạ hèn bổng bay lên thiên cung”

 

Các vị thánh quan thầy của Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013

Hôm Chúa Nhật 23/5/2012, Đức Tổng Giám Mục Orani João Tempesta của Tổng Giáo Phận Rio de Ja-neiro đã chủ tế Thánh Lễ trọng thể Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Dịp này, tại ĐềnThánh Đức Mẹ Penha – một nơi sùng kính Đức Mẹ quan trọng tại thành phố

Rio, Đức Tổng Giám Mục cũng đại diện cho Ban Tổ Chức Địa Phương (LOC) công bố các vị thánh quan thầy và cầu bầu của Đại hội Giới trẻ Thế giới 2013.

Các vị quan thầy:

Đức Mẹ Aparecida

Năm 1717, ba người người ngư phủ tung lưới xuống dòng sông Paraiba thì họ phát hiện ra một bức tượng Đức Mẹ. Vì Mẹ đã ban nhiều phép lạ và gia tăng lòng sùng kính, Đức Mẹ Aparecida (Aparecida nghĩa là “hiện ra”) đã được chọn làm quan thầy của Brasil vào năm 1930. Một năm sau, vương cung thánh đường cung hiến cho Đức Mẹ được xây dựng, thu hút hàng triệu khách hành hương mỗi năm. ĐHGTTG xưng tụng Mẹ làm đấng bảo trợ cho Giáo Hội và các gia đình!

Thánh Sebastian

Sebastian là người có lòng tin mãnh liệt vào Chúa Kitô hơn bất kỳ danh nhân hoặc danh tướng nào, vì vậy, ngài đã bị trục xuất khỏi quân đội và đã chết trong cuộc đàn áp của đội quân Hoàng đế Diocletian vào năm 300. Chúng ta có thể thấy nét nổi bật trong đời sống của thánh nhân dũng cảm và tình yêu Chúa Giêsu của ngài. ĐHGTTG xưng tụng ngài là một người lính và vị tử đạo của Đức Tin!

 

Thánh Antôn thành Santana Galvão

Sinh năm 1739 tại Guaratinguetá trong một gia đình đầy đủ vật chất nhưng ngài đã từ bỏ tất cả để gia nhập Dòng Phanxicô. Bằng việc rao truyền nền hòa bình, tình yêu bằng lời nói và việc làm đã khiến ngài trở thành mẫu gương của sự dấn thân. Ngay từ lúc còn sống ngài đã làm phép lạ. Bằng chính đôi bàn tay của mình, ngài đã tạo thành những viên thuốc chữa bệnh tuyệt vời. ĐHGTTG xưng tụng ngài là sứ giả của hòa bình và tình yêu!

 

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Têrêsa sinh năm 1873 tại Lisieux, Pháp. Ngài gia nhập tu viện Cát Minh năm 15 tuổi. Tại đây, ngài đã sống với lòng khiêm nhường và đơn sơ, tin tưởng hoàn toàn vào Thiên Chúa. Với ước muốn sâu xa là trở thành một nhà truyền giáo và sẵn sàng cung cấp mọi thứ vì lợi ích của tha nhân, Ngài đã được tuyên làm quan thầy của các xứ truyền giáo vào năm 1927. ĐHGTTG xưng tụng ngài làm quan thầy cho sứ vụ truyền giáo!

 

Chân phước Gioan Phaolô II

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II Vĩ Đại là người đã sáng lập ra ĐHGTTG vào năm 1984. Được coi là vị Giáo Hoàng của giới trẻ, ngài đã đối thoại với giới trẻ, mời gọi giới trẻ nhận ra vị trí và sứ vụ của họ trong lòng Giáo Hội. Triều đại giáo hoàng của ngài kéo dài khá lâu và ngài đã hướng dẫn các Kitô hữu đặt mình vào nguồn cảm hứng của Công đồng Vatican II. Ngài đã chiến đấu cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời để chia sẻ với chúng ta niềm hạnh phúc của ngài khi tận hiến cho Chúa Kitô và Đức Mẹ Maria. ĐHGTTG xưng tụng ngài là người bạn của giới trẻ!

 

Các vị cầu bầu:

Thánh Rosa thành Lima

Isabel Flores sinh năm 1576 tại Lima, Peru. Vì có khuôn mặt khả ái, ngài được đặt cho biệt danh là Rosa. Ngài là vị thánh đầu tiên của Mỹ Châu và được chú ý đặc biệt bởi cuộc đời nhiệt tâm cầu nguyện và đền tội. Ngài gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, nhưng trước chúng, ngài luôn tỏ ra một sự thanh thản phi thường, theo gương Chúa Kitô chịu đau khổ và tử nạn. ĐHGTTG nguyện xin ngài cầu bầu để được trung thành với ý muốn của Thiên Chúa.

Chân phước Pier Giorgio Frassati

Sinh ngày 6 tháng 4 năm 1901 tại Turin trong tình trạng suy hô hấp, vì vậy ngài được rửa tội ngay lập tức. Ngài là một người bạn của người nghèo, bởi vì ngài nhìn thấy Chúa Kitô ở trong họ. Năm 18 tuổi, ngài ghi danh vào Hội Mân Côi Pollone thuộc Cộng đoàn Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô. Ngài luôn thích chấp nhận bị lăng nhục, dành cả cuộc đời để làm việc tốt. Trái tim của ngài lo dành cho tha nhân. ĐHGTTG xưng tụng ngài là người yêu kẻ khó nghèo và Giáo Hội!

 

Chân phước Chiara Luce Badano

Sinh tại Sassello, nước Ý . Năm 10 tuổi, ngài đã có một trải nghiệm mạnh mẽ về cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa để rồi làm thay đổi cuộc đời ngài và cha mẹ ngài. Kể từ đó ngài quyết định sống trọn lời của Tin Mừng, yêu thương tất cả những người xung quanh mình. Năm 18 tuổi, ngài được chẩn đoán bị gai xương. Ngài đã sống can đảm một cách tuyệt vời trong mọi giai đoạn đau đớn của bệnh tật. ĐHGTTG xưng tụng ngài là đấng được phó dâng cho Chúa Giêsu!

 

Chân phước Frédéric Ozanam

Sinh tại Milan, nước . Ngài sinh trưởng trong bầu khí tinh thần bác ái sâu sắc, đặc biệt là mẫu gương của cha mẹ ngài. Vì yêu thích các chủ đề về sự sống và tâm linh, ngài nghiên cứu triết học và đã tìm ra những lý tưởng trợ giúp xã hội của người Công giáo. Qua đời vào năm 1853 lúc 40 tuổi, ngài đã để lại di sản quý giá cho các Tổ chức của Thánh Vinh Sơn đệ Phaolô và chắc chắn ngài đã thực hiện theo ý muốn của Thiên Chúa trong suốt cuộc đời mình. ĐHGTTG xưng tụng ngài là người đầy tớ của người nghèo.

 

Chân phước Adilio Daronch

Sinh tháng 10 năm 1908 tại Dona Francisca trong một gia đình khiêm tốn ở một thị trấn tách biệt của Bra-sil. Từ thời thơ ấu, ngài đã thích cầu nguyện và giúp lễ trong các Thánh Lễ. Năm 16 tuổi, ngài bị các nhà cách mạng giết chết cùng với cha Manuel Gomez Gonzalez khi họ đang trên đường đến thăm các cộng đoàn Kitô giáo xa xôi. ĐHGTTG xưng tụng ngài là bạn hữu của Chúa Kitô!

 

Thánh Têrêsa de Los Andes

Sinh tại Chile vào năm 1900. Từ năm 6 tuổi, ngài đã tham dự các Thánh Lễ hầu như là mỗi ngày. Chuyên tâm lãnh nhận bí tích Thánh Thể cho thấy tấm lòng khát khao gặp gỡ Chúa Kitô của ngài. Nhiều người kể rằng, trước khi nhập Dòng Cát Minh ở tuổi 17, ngài đã sống một đời sống thánh thiện, tâm hồn bị lôi cuốn hướng về Thiên Chúa. Ngài nhận ra rằng lời cầu nguyện và sự hy sinh của mình có thể cải thiện và làm thanh tẩy thế giới. Hiện nay, trên mộ phần thánh nữ có ghi lời của ngài: “Tình yêu là điều mạnh mẽ hơn cả”. ĐHGTTG nguyện xin ngài cầu bầu cho chúng ta học cách chiêm niệm về Chúa Kitô!

 

Chân phước José de Anchieta

Sinh năm 1534 ở Tenerife, quần đảo Canary. Ngài gia nhập Dòng Tên và được phái đến truyền giáo ở Brasil.

Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1566 và làm bề trên của cộng đoàn. Sứ vụ của ngài chủ yếu là ở Brasil, ngài làm việc bằng sự khôn ngoan và cẩn trọng. Ngài qua đời năm 1597 và nhận được danh hiệu “Tông đồ của Brasil”. ĐHGTTG cũng xưng tụng ngài danh hiệu như thế.

 

Chân phước Isidore Bakanja

Isidore sinh khoảng năm 1980, tại Bokendela, nước Congo. Ngài là một nông dân với một cuộc sống rất nghèo khổ. Ngài được rửa tội vào năm 1986, trong một cuộc gặp gỡ, các nhà truyền giáo Dòng Cát Minh đã tặng ngài một tràng hạt Mân Côi và một áo Đức Bà. Ngài tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria, vui vẻ cầu nguyện và ca hát trong khi làm việc. Có một lần, vì bị ngăn cấm làm như vậy, ngài quyết định từ bỏ việc làm chứ không chấp nhận từ bỏ việc bày tỏ đức tin của mình. Ngài bị thương ở lưng và đòn vọt nên đã qua đời vì ngài không muốn chữa vết thương. ĐHGTTG xưng tụng ngài là vị tử đạo áo Đức Bà.

 

Chân phước Dulce, nữ tu

Sinh năm 1914 tại Salvador. Kể từ khi còn trẻ, ngài đã biểu lộ một tinh thần bác ái sâu sắc. Ngài được ghi nhận bởi sự kiên trì và nỗ lực chăm sóc cho các bệnh nhân. Ngài không bao giờ đóng cánh cửa khi có người nào đó cần sự giúp đỡ. Ngài gia nhập vào Dòng Nữ Tu Thừa Sai Mẹ Thiên Chúa Vô Nhiễm. Ngài đã thiết lập các hiệp hội và mở các trường học và bệnh viện. ĐHGTTG xưng tụng ngài là Đại sứ Bác Ái.

 

Thánh George

Theo truyền thống của Giáo Hội, ngài là một người lính của Đế quốc La Mã trong thời đại của hoàng đế Diocletian. Ngài cải đạo sang Kitô giáo, vì thế đã bị tra tấn và bị chặt đầu. Kể từ thế kỷ thứ 4, ngài được tôn kính trên toàn Giáo Hội như là một vị tử đạo của Chúa Kitô. Tương truyền, ngài là một trong những người chiến đấu với con mãng xà , tượng trưng cho đức tin vững chắc của ngài, chiến thắng các thế lực của sự dữ. ĐHGTTG xưng tụng ngài là người tiên phong trong cuộc chiến với sự dữ!

 

Chân phước Laura Vicunã

Sinh năm 1891 ở Chile. Năm 10 tuổi, ngài được rước lễ lần đầu, sau đó , ngài đã thực hiện mục tiêu về tình yêu Thiên Chúa bằng tất cả nghị lực. Ngài cố gắng làm cho Chúa Giêsu được mọi người biết đến và để phạt tạ những tội lỗi trước Chúa. Thấy mẹ mình phạm tội, ngài đã phó dâng cuộc mình để được đền tạ thay. Ngài bị bệnh nặng và được gọi về với Chúa năm 12 tuổi. ĐHGTTG xưng tụng ngài là vị tử đạo khiết tịnh.

 

Thánh Anrê Kim và các bạn

Đầu thế kỷ 18, Đức Tin Kitô giáo đã lần đầu tiên đến Hàn Quốc. Một nhóm hoạt động nhiệt thành với sự linh hướng của Cha Anrê Kim, là linh mục đầu tiên của cộng

đoàn. Trong 3 cuộc bách hại từ năm 1839 và 1866, ngài đã cùng với 102 người đồng bào khác tử đạo, hiến dâng những giọt máu đào quý giá cho nền tảng của Giáo Hội tại Hàn Quốc. ĐHGTTG xưng tụng các ngài là tử đạo truyền giáo.

 

Chân phước Albertina Berkenbrock

Sinh vào tháng 4 năm 1919 tại Santa Catarina. Năm 12 tuổi, ngài bị sát hại vì bảo vệ sự khiết tịnh của mình. Sự thánh thiện và tử đạo đã khiến danh tiếng ngài lan truyền nhanh chóng. Ngài là cô gái vô cùng nhạy cảm trong mối quan hệ với Thiên Chúa và với tha nhân. ĐHGTTG xưng tụng ngài là nhà truyền giáo đức hạnh.