ĐẠI LỄ LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

Năm 2015, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne sẽ tổ chức Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) tại Trung Tâm Vinh-sơn Liêm, Flemington theo lời kêu gọi của Đức Cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long trong Thư Mục Vụ đầu năm 2015 của Đức Cha như sau.

Trích Thư Mục Vụ đầu năm 2015 của Đức Cha Vinh-sơn Nguyễn Văn Long

Năm nay, Cộng Đồng sẽ kết hợp với Trung Tâm Vinh-sơn Liêm để tổ chức Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót trong ba ngày 10, 11, và 12/04/2015. Tôi mong rằng dù có một số cộng đoàn có tổ chức riêng, chúng ta vẫn tỏ ra liên đới và tham dự khi có thể, ngõ hầu Đại Hội được thành công và thể hiện tinh thần đoàn kết của chúng ta.

Chương trình Đại Lễ Lòng Chúa Thương Xót 2015

1. Thứ Sáu 10-04-2015:

Chầu LCTX (3:00 chiều)
Thuyết giảng: Cha Vinh-sơn Trần Trí Tuệ (DCCT)
Đề tài: “Thiên Chúa đi tìm con người”
Thánh lễ (6:30 chiều)
2. Thứ Bảy, 11-04-2015:
Chầu LCTX (3:00 chiều)
Thuyết giảng: Cha Giuse Trần Ngọc Tân (DTT)
Đề tài: “Còn tình nào lớn lao hơn”
Thánh lễ (6:30 chiều)
3. Chúa nhật, 12-04-2015:
Thuyết giảng: Cha Vinh-sơn Lê Văn Hưởng (1:30 chiều)
Đề tài: Tín thác vào Chúa khi khẩn thiết nguyện cầu
Chầu LCTX (3:00 chiều)
Chương trình rước kiệu (4:45 chiều)
Thánh lễ Tạ Ơn (6:30 chiều)
Chủ tế: Đức Cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Long
Tiệc liên hoan (8:00 tối)
Thay thế thư mời: Hội Đồng Mục Vụ Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne trân trọng kính mời quý ông bà, anh chị em cùng hướng về Tam Nhật Kính Lòng Chúa Thương xót theo chương trình ghi trên và cùng tham dự để tỏ tình đoàn kết của Cộng Đồng.

Xin liên lạc : Anh NGUYỄN NGỌC TRÚC, Chủ tịch Hội Đồng Mục Vụ, điện thoại 0418 926 986, Email: hoặc Bác NGUYỄN ĐÌNH TRỊ, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Lễ LCTX Melbourne, điện thoại: 9318 4869.

Tiểu Ban Thông Tin Liên lạc Đại Lễ LCTX 2015.