Đăng ký tên domain .tk miễn phí

, quý vị có thể làm tại http://www.dot.tk

Website của quý vị sẽ mang chữ .tk phía sau, ví dụ yourname.tk hay tên_bạn_chọn.tk ….  điểm lưu ý là nếu website của quý vị có ít người vào sau một thời gian thì họ sẽ cắt tên này.

1. Vào trang http://www.dot.tk

2. Bỏ tên website mà bạn muốn vào (không để .com hay .net) ví dụ: tenmuonchon (website của quý vị sẽ là tenmuonchon.tk).  Nếu địa chỉ chưa có ai lấy thì quý vị sẽ thấy hình dấu OK màu xanh lá cây, là quý vị có thể chọn địa chỉ đã bỏ vào, nếu không thì nó sẽ hiện ra hình chữ X màu đỏ, như vậy quý vị phải chọn tên khác.

3. Nhấn nút “Next”

4. Chọn “Free Domain” (cạnh dấu 

5. Bỏ tên website cũ của quý vị vào,

6. Bỏ email của quý vị vào,

7. Ghi chữ trong hộp ở ngay phía dưới vào

8. Nhấn nút “Next” …tên website mới của quý vị sẽ dùng được ngay tức thì

Chúc may mắn

Thụy Nguyễn SDB