—*** Danh Ngôn Của Các Thánh ***—

Thánh Francis de Sales:
Lấy đức ái đối xử với người, thì Thiên Chúa ở trong lòng của người yêu người.

Thánh Teresa of Avila:
Phàm là người hằng tâm suy niệm, bất luận ma quỷ cám dỗ họ tội gì, thì cuối cùng Thiên Chúa cũng sẽ hướng dẫn họ tới bến cứu độ.

Thánh Alphonsus Liguori:
Suy niệm đến sự khổ nạn của Đức Chúa Giê-su, thì giống như học ở một trường học cao cấp vậy, ở đó hoàn toàn đón nhận sự dạy bảo của Ngài.

Thánh Augustinus:
Chúng ta phải không ngừng dùng suy niệm để thao luyện tâm trí của chúng ta, cùng suy nghĩ sâu sắc cái bất hạnh của chúng ta.

Thánh nữ Catherine of Siena:
Suy niệm đến sự chết là phương pháp tốt nhất để tìm thấy ánh sáng trước mặt Thiên Chúa.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csj b. Dịch từ tiếng Hoa trong “Cách ngôn thần học tu đức”