Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm

 • Dominico Mai Thanh Hải

I:- Ngày Thành lập: ngày 04/10/1996 tại Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm. Do nhóm thiện nguyện tu sửa trung tâm năm 1996 đề nghị và xin phép thành lập dựa trên căn bản: Thủ bản Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam do Linh mục Đào Hữu Thọ

Giám đốc Phong trào Liên Minh Thánh Tâm Việt Nam năm 1970, và đã được Linh mục Raphael Võ Đức Thiện châu phê chấp thuận cho thành lập theo tôn chỉ và mục đích của phong trào trong phạm vi cộng đoàn.

II:- Mục đích: Cổ động và duy trì tinh thần Kitô giáo trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ. Vì thế nên:

A:- Phong trào sẽ tập trung các người gia trưởng và thanh niên lại, đặt họ dưới sự bảo hộ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và làm cho họ trở nên những tông đồ đắc lực về việc lành.

B:- Tổ chức và tôn sùng đền tạ Thánh Tâm và Mẫu Tâm tại các gia đình trong giáo khu.

C:- Tổ chức và bài trừ các thói xấu công khai, những hội đoàn, đảng phái khả nghi nghịch cùng Hội Thánh.

III:- Tôn chỉ:

Phong trào Liên Minh Thánh Tâm là chi nhánh Đại Hội Tông Đồ Cầu Nguyện. Các đoàn viên chính thức của Liên Minh Thánh Tâm và Nữ Tông Đồ cũng là hội viên của Hội Tông Đồ Cầu Nguyện.

Ban trị sự đoàn chính thức được bầu vào ngày 31/01/1997 như sau:

Đoàn trưởng: Giuse Nguyễn Văn Thân.

Đoàn phó nội vụ: Antôn Nguyễn Văn Triết. Đoàn phó ngoại vụ: Giuse Phạm Văn Bắc.

Uỷ Viên thư ký: Giuse Trịnh Thế Hùng.

Uỷ viên thủ quỹ: Phaolô Trương Lục Kỳ.

Uỷ viên tổ chức: Dominic Mai Thanh Hải.

IV:- Nhóm Sáng Lập viên thành lập Đoàn Liên Minh Thánh Tâm năm 1996.

1:- Dominic Mai Thanh Hải.

2:- Giuse Nguyễn Văn Thân.

3:- Giuse Phạm Văn Bắc.

4:- Phaolô Trương Lục Kỳ.

Nhóm sáng lập viên có nhiệm vụ soạn thảo bản nội quy đoàn và tuyển mộ đoàn viên: các gia trưởng, trưởng thành và thanh niên ghi tên gia nhập.

V:- Ban trị sự:

Đặc biệt trong ngày này, Đoàn đã chính thức ra mắt Cộng đoàn và tổ chức tuyên hứa cho tám (8) thành viên trong nhóm Sáng lập viên Đoàn Liên Minh Thánh Tâm Thánh Vinh Sơn Liêm.

Cha Giám đốc làm phép cờ đoàn và trao cho tân đoàn trưởng thay mặt đoàn để nhận lãnh và hứa trung thành với lý tưởng là thề quyết tâm theo Chúa Cứu Thế. Số đoàn viên xin gia nhập đoàn thời kỳ đầu là 48 đoàn viên.

VI:- Ngành Nữ Tông Đồ.

Sau bốn năm. Đoàn đã đi vào nề nếp trong mọi sinh hoạt và đồng thời cũng nghĩ ngay đến việc thành lập một ngành nữ trong phong trào Liên Minh Thánh Tâm. Cha Giám đốc đồng ý cho Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đứng ra thành lập.

Ngày 30/05/2002 là ngày khai sinh với tên gọi: Ngành Nữ Tông Đồ Thánh Tâm.

Phong trào Liên Minh Thánh Tâm trước lúc khởi đầu dành cho nam giới. Ngày nay, theo tinh thần mới của Giáo Hội và nhất là Thượng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, năm 1988 đã đề cập đến vai trò của người giáo dân nam cũng như nữ phải đóng góp vào việc Tông Đồ Giáo Dân trong ơn gọi của mình. Do đấy, những người nữ được mời gọi vào Ngành nữ Tông Đồ Giáo Dân trong phong trào này, để hợp nhất với Thánh tâm Chúa. Đoàn viên Liên Minh Thánh Tâm và Ngành Nữ Tông Đồ Thánh tâm là chi nhánh của Hội Tông Đồ cầu nguyện được hưởng nhiều ơn ích thiêng liêng của hội.

VII:- Các sinh hoạt của đoàn và ngành nữ. A: Bổn mạng: Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

 • Đoàn và Ngành mừng lễ vào Thứ Sáu đầu tháng Sáu hằng năm.
 • Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, bổn mạng Công giáo Tiến hành ngày đại Gia đình Liên Minh Thánh Tâm Vinh Sơn Liêm.
 • Lễ Thánh Nữ Margarita Maria Bổn mạng của Ngành mừng vào thứ Sáu đầu tháng Mười hằng năm.

VIII:- Hội họp:

 • Ban lãnh đạo: họp mỗi tháng một lần vào thứ Tư tuần thứ Hai lúc 7.30 tối.
 • Họp ban thủ lãnh: các toán trưởng và phó toán, các ban ngành một năm họp bốn lần, họp vào thứ Sáu tuần thứ Ba của tháng.
 • Họp đoàn và ngành: các đoàn viên nam nữ họp một năm bốn lần vào thứ Sáu đầu tháng sau Thánh lễ.
 • Các ban ngành: Ban Thánh Tâm Ca, trưởng Nguyễn Phú Nhuận

Ban Xã hội quỹ “vòng tay nhân ái.” Trưởng ông Ngô Quốc Thịnh, Phó chị Nguyễn Thị Mai.

IX:- Ban Trị Sự Đoàn đương nhiệm:

Đoàn trưởng: Dominic Mai Thanh Hải.

Đoàn phó ngoại vụ: Hivaxiô Nguyễn Quốc Dũng.

Đoàn phó nội vụ: Nguyễn Văn Hường.

Uỷ viên thư ký: Phạm Minh Quang.

Uỷ viên thủ quỹ: Giuse Phạm Văn Hóa.

Tổng số đoàn viên hiện nay: 65 đoàn viên.

Tổng số đoàn viên đã qua đời trong 19 năm qua: 23 đoàn viên.

X:- Các ban trực thuộc đoàn:

 • Ban Thánh Tâm Ca: phụ trách hát các Thánh lễ đầu tháng Đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
 • Ban Xã hội: làm việc thăm hỏi khi có một đoàn viên nam cũng như nữ qua đời để an ủi và giúp đỡ một phần nào trong lúc tang gia bối rối.

XI:- Các toán đương nhiệm Đoàn Liên Minh Thánh Tâm:

1:- Toán Philiphê Phan Văn Minh, trưởng toán Phạm Thế Năng.

2:- Toán Andrê Dũng Lạc, trưởng toán Đinh Văn Chất.

3:- Toán Phêrô Đoàn Công Quý, trưởng toán Huỳnh Thiện Khiêm.

4:- Toán Phaolô Lê Bảo Tịnh, trưởng toán Nguyễn Văn Giang.

5:- Toán Giuse Nguyễn Túc, trưởng toán Phạm Văn Hóa.

6:- Toán Mathêo Lê Văn Gẫm, trưởng toán Đặng Thế Nhân.

7:- Toán Vinh Sơn Đỗ Yến, trưởng toán Nguyễn Phước Quyền.

(Mỗi toán đều có toán trưởng và một toán phó điều hành toán) 

XII:- Hệ thống tổ chức của Đoàn và Ngành gồm có:

 • Ban lãnh đạo: 12 người.
 • Ban thủ lãnh các toán nam và nữ: 33 người.
 • Tổng số đoàn viên nam nữ: 209 người.

XIII:- Sinh hoạt đạo đức.

 • Tổ chức tĩnh tâm vào Mùa Chay Thánh: dọn tâm hồn, hòa giải.
 • Tổ chức ngày Tông đồ hằng năm: huấn luyện, học hỏi…
 • Hằng năm có buổi du ngoạn trong ngày.

Xin ghi nơi đây lời tri ân Cha Giám đốc tiền nhiệm, quý vị trưởng đoàn, phó đoàn, các cựu trưởng phó toán nam, các chị trưởng ngành, phó ngành, cùng các trưởng và phó toán nữ, đã tích cực góp công xây dựng đoàn và ngành trong bước đầu, để đoàn và ngành tồn tại đến nay.

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu Nguồn Lòng Thương Xót, ban nhiều ân sủng dồi dào trên chúng ta.