Đọc trang web với chữ size lớn nhỏ theo ý muốn

Nếu quý vị chưa để ý thì có thể không biết rằng cả hai Internet Explorer và Firefox đều cho phép ta chỉnh khổ chữ lớn nhỏ tùy thích.  Điều kiện phải có dùng chuột có bánh lăn, quý vị chỉ việc:

– Mở trang web bạn muốn đọc lên,

Nhấn và đè nút “Ctrl” xuống giữ yên như vậy

– Trong khi đó, lăn bánh xe của chuột về phía mình thì chữ sẽ nhỏ lại,  và lăn ngược lại thì chữ sẽ lớn lên

Hãy thực tập ngay và sẽ quen dần cách này rất tiện.

Thụy Nguyễn