Đời Sống Và Tiền – thơ

Tiền, vật chất, là của phù du
Đời người, tựa chiếc lá mùa thu
Tất cả sẽ trở về các bụi
Phúc cho những ai, có tâm tu

Đời sống vất vả, cũng vì tiền
Sống đời bôn ba, ta đảo điên
Khi có tiền, lòng tham vô đáy
Không tình, không nghĩa, cũng vì tiền

Những kẻ ham tiền, gây lòng tham
Giành giực, ghanh tỵ, và dối gian
Thâm tâm chai đá, sống ngoan cố
Kẻ ham của, thuộc về thế gian

Phúc cho những ai, yêu thương người
Lòng nhân ái, phúc đức ba đời
Buôn may, bán đắc, nhiều may mắn
Giàu lòng nhân, ân huệ bởi Trời.

Hạt Bụi Tường Linh