ĐỨC TIN & MẦU NHIỆM

(Bác Nguyễn Văn Tôn được hồng ân đức tin qua những cảm nghiệm và thị kiến, bác đã viết lên những vần thơ biểu tả cuộc hành trình niềm tin và huyền nhiệm… Dân Chúa chân thành cám ơn bác chia sẻ với qúi đọc gỉa và chân thành cầu chúc bác nhiều hồng ân may lành)

Đường xám hối muôn ngàn tội lỗi,

Con gục đầu nhìn dòng nước bạc qua mau;

Những áng mây trôi lẫn lộn ánh trăng sao

Từng bước một dò đường tìm ánh sáng.

Mầu nhiệm thay cho tâm hồn hướng nội,

Mảnh tâm linh cuồn cuộn xé màn đêm;

Bỗng ánh sáng chói lòa trong tâm khảm,

Mẹ hiện về dưới ánh hòa quang.

Ôi Đức Mẹ qúi phái cao sang,

Mang thông điệp đến lòai người tội lỗi;

Hãy ăn năn và xám hối,

Để cuộc đời được cứu chuộc từ đây.

Đây phép lạ trên đường xa lạ,

Con ngậm ngùi suy gẫm đức tin;

Đem chân lý đi vào triết học,

Mọi tín điều vẫn đúng tự ngàn xưa.

Mẹ mãi mãi với con là bất diệt,

Cuộc đời này xin gởi trọn niềm tin;,

Trái tim Mẹ trên đường con thánh hóa

Con nguyện cầu cho nhân loại được bình an.

Nguyễn Văn Tôn