Em không biết

Thầy giáo hỏi một em học sinh:
– Em hãy cho thầy biết ba chữ nào học sinh hay nói nhất ở trên lớp không?
Em học sinh suy nghĩ một lúc rồi nói:
– “Em không biết”.
Thầy vui vẻ, hài lòng:
– Em nói rất đúng, thật đáng khen.