Font tiếng Việt bị lỗi

Đôi khi quý vị nhận được file Word từ bạn bè, mở ra thì chỉ thấy các dòng chữ tiếng Việt bị lỗi hiện lên như loăng quăng trong hồ nước. Cách đơn giản để giải quyết là:

Copy hết nội dung ở file Word, paste vào hộp của website này để nhận dạng font chữ, sau đó nhấn nút “To Unicode” để hoán chuyển chữ sang dạng Unicode ngay ở website, và copy rồi paste ngược lại vào Word file lại và sẽ đọc được tiếng Việt hoàn chỉnh.