Ghi Ơn Cha Mẹ

Đội đầu đạp đất thành nhân
Làm người thảo hiếu song thân vẹn toàn
Tạ ơn công đức sinh thành
Ngày tháng dưỡng dục con thành nghĩa nhân

Đa tạ hai đấng song thân
Cũng vì một mối tơ lòng thẳm sâu
Yêu nhau vì mối tình đầu
Hai người ý hợp tâm đầu mến nhau

Vì con cha mẹ khổ đau
Gia đạo tan nát niềm đau cắt lòng *
Bảo vệ nhịp sống trong con
Từ khi con chỉ là hòn máu tươi

Tình nghĩa cha mẹ cao vời
Cho con cuộc sống vào đời làm người
Trào đời ngày tháng xuân tươi **
Là ngày hồng phúc muôn nơi thái bình

Nhìn con bé bỏng tươi xinh
Mẹ đặt cha ghép ‘Tường Linh’ tên con
Tháng ngày con gái lớn khôn
Muôn đời con mãi ghi ơn sinh thành

Mến,
Hạt Bụi Tường Linh