Giấc Mơ Về Trời – Lá Thư Dân Chúa số tháng 8, 2017

15/8 hàng năm, Giáo hội hoàn vũ mừng kính lễ Mẹ lên trời. Có thể nói ngoài Chúa Giêsu là Thiên Chúa, nhập thể và sinh ra trong thân phận con người, đã thăng thiêng về trời sau 40 ngày phục sinh từ cõi chết, thì Mẹ Maria là thụ tạo duy nhất được Thiên Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Đây là một tín điều mà mọi Kitô đòi buộc phải tin. Ngay từ những ngày đầu sơ khai của Giáo hội, các tín hữu đã tin rằng Thiên Chúa đưa Mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Niềm tin này đã trở thành một tín điều được công bố trong Tông hiến Munificentissimus Deus do Đức Thánh Cha Pi-ô 12 tuyên bố vào ngày lễ các Thánh Nam Nữ 1/11/1950.

Nhân dịp mừng lễ Mẹ lên trời, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về những đặc ân Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ, một người nữ tỳ khiêm hạ như lời Kinh Magnificat Mẹ đã hát lên “Chúa đã nâng phận hèn tôi tớ Người…”

Trải qua lịch sử Giáo hội, Giáo hội đã học hỏi, suy tư và công bố thành những tín điều đòi buộc mọi tín hữu phải tin. Sau đây là những tín điều về Mẹ Maria:

 1. Đức Mẹ Là Mẹ Thiên Chúa (vào năm 431 trong Công đồng Ephêsô)
 2. Đức Mẹ Trọn Đời Đồng Trinh (trong Công đồng Lateranô năm 649)
 3. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (công bố ngày 8/12/1854)
 4. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời (công bố ngày 1/11/1950)
 5. Đức Mẹ là Mẹ Giáo Hội (ngày 21/11/1964 trong Công đồng Vaticanô II)

Đối với chúng ta, những người Kitô hữu, thì đây là 5 Tín Điều. Tín Điều Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được Đức Giáo Hoàng Piô XII công bố vào ngày 1/11/1950. Đây là 1 đặc ân vô cùng lớn lao Thiên Chúa đã ban cho Mẹ.

Trước hết lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, qua dòng thời gian được gọi bằng nhiều tên khác nhau trong các sách Phụng vụ:

 1. Lễ an nghỉ là Lễ Đức Mẹ Chết
 2. Lễ Chấm Dứt là lễ Đức Mẹ kết thúc cuộc sống ở trần gian
 3. Lễ Vượt Qua tức là Đức Mẹ vượt qua cuộc sống ở trần gian về cuộc sống ở Nước Trời
 4. Lễ Mông Triệu là lễ Đức Mẹ được Thiên Chúa đưa về Trời
 5. Cuối cùng là lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, cho tới ngày hôm nay lễ này được chính thức cử hành vào năm 650 tại Roma do Đức Giáo Hoàng Théôđôrê I thành lập. Toàn thể các tín hữu hân hoan mừng lễ này rất sốt sắng, lễ này không những làm sáng danh Mẹ, mà còn nhắm đến một chân lý bảo đảm cho những người tín hữu của Chúa niềm tin vào sự sống lại bên kia thế giới. Một đảm bảo cho Tín Điều mà chúng ta vẫn tuyên xưng trong kinh Tin Kính: “Tôi tin xác loài người sống lại, tôi tin hằng sống vậy”. Bởi vì người ta thấy không những Chúa Giêsu mà cả Đức Mẹ lên trời cả hồn xác, để mở cửa Thiên Đàng đón nhận tất cả con cái sẽ lần lượt tiến về Thiên quốc sau này!

Đến đời Đức Giáo Hoàng Sergiô, khoảng đầu thế kỷ thứ tám, những cuộc cung nghinh ảnh tượng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được tổ chức tại nhiều nơi. Và chính Đức Giáo Hoàng Sergi-ô là một trong những Giáo Hoàng nổi tiếng nhất trong việc cổ võ và tôn sùng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời! Tiếp đến thế kỷ thứ 9, để giáo dân mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời cách sốt sắng và long trọng hơn, Đức Giáo Hoàng Lê-ô thứ 4 đã sáng lập tuần Bát Nhật sau ngày lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời để ghi nhớ công ơn Đức Mẹ đã cứu thành Roma thoát khỏi 2 tai nạn khủng khiếp: Nạn hỏa hoạn và nạn dịch, đã làm cho rất nhiều người phải chết! Nhân dịp này ngài cũng công bố luật cử hành ngày áp lễ, tức là lễ vọng. Liền ngay sau Đức Giáo Hoàng Lê-ô thứ 4, vào giữa thế kỷ thứ 9 và Đức Giáo Hoàng Nicôla I ra luật phải ăn chay ngày áp lễ này. Ngày nay chỉ còn giữ lại việc cử hành thánh lễ vọng – riêng việc ăn chay và tuần Bát nhật không còn nữa!

Để nhấn mạnh tới tín điều và tầm quan trọng của lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời cả hồn cả xác, năm 1642, Đức Giáo Hoàng Urba-nô 8 đã nâng lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời lên hàng lễ trọng, buộc giáo dân phải tham dự, luật này ngày nay không còn buộc nữa! Trên đây là những bước dẫn đến ngày Đức Giáo Hoàng Pi-ô thứ 12 long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời vào ngày lễ các Thánh 1/11/1950. Mầu nhiệm Đức Mẹ Hồn Xác lên trời là một niềm vui mừng phấn khởi cho toàn thể Giáo Hội Công Giáo – Không người tín hữu nào lại không vui mừng sung sướng khi thấy người Mẹ yêu quý của mình được tôn vinh. Chúng ta là những người con của Mẹ, chúng ta vui mừng vì Mẹ được đưa lên trời và được tôn vinh làm Nữ Vương Trời Đất. Mẹ lên trời cầu bầu cho chúng ta đắc lực hơn trước tòa Thiên Chúa.

Mẹ sẽ là trung gian muôn ơn cho chúng ta như trong Công đồng Vaticano II trong Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” đã nói: Sau khi về trời, vai trò của Mẹ Maria trong công cuộc cứu độ không chấm dứt, nhưng Mẹ vẫn tiếp tục liên lỉ cầu bầu để đem lại cho chúng ta những ân huệ, giúp chúng ta đường phần rỗi đời đời – với tình mẫu tử – tình mẹ chăm sóc con cái của Mẹ đang lữ hành trên dương thế với bao nguy hiểm, thử thách – Mẹ sẽ giúp chúng ta đạt tới hạnh phúc quê trời”.

Nhân cơ hội bàn tới ngày lễ Mẹ Lên Trời, có lẽ cũng là dịp để chúng ta học hỏi các tín điều Giáo hội đã công bố về Đức Mẹ và tìm hiểu để tăng thêm niềm vinh hạnh chúng ta có một người Mẹ tuyệt vời và ngợi ca Chúa đã ban cho Mẹ những điều tuyệt tác ấy.

 1. Tín điều Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: Linh mục Anatasiô đã công khai chối bỏ Thiên Chức Mẹ Thiên Chúa và được sự hỗ trợ của Thượng phụ Nestôriô vào năm 428; nên các Nghị phụ của Công đồng Ephêsô phải công bố tín điều “Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa” vào ngày 22/6/431.
 2. Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội: Đức Thánh Cha Piô-9 bằng trọng sắc Ineffabilis Deus đã long trọng tuyên bố tín điều này vào ngày 8/12/1854. Sau đó hơn 3 năm, 25/3/1858 chính Đức Mẹ đã công nhận tín điều này khi hiện ra với chị Thánh Bernadetta ở Lộ Đức. Khi chị hỏi tên bà là gì? Mẹ đã tự xưng: “Ta là Đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội” (TCF 204).
 3. Tín điều Mẹ Lên Trời cả hồn lẫn xác: Qua tông hiến Munificentissimus Deus, Đức Thánh Cha Pi-ô 12 đã tuyên bố tín điều này vào ngày lễ các Thánh Nam Nữ 1/11/1950.
 4. Đức Mẹ là Mẹ của Giáo Hội được Giáo hội công bố vào ngày 21/11/1964. Trong kỳ họp kết thúc Công đồng chung Vaticanô II (kỳ họp ba) Đức Phaolô 6 đã chính thức công bố tín điều này (CTFY 88) và lập lại việc hiến dâng toàn thể thế giới cho Trái Tim Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, một điều đã được Đức Thánh Cha Piô 12 thực hiện 2 lần trước đó vào các ngày 31/10/1942 và 07/07/1952. Trong dịp này Công Đồng cũng công bố Hiến chế về Giáo Hội Lumen Gentium, một hiến chế canh tân Giáo hội mà cho tới ngày hôm nay nhiều điều vẫn chưa được triển khai đầy đủ.
 5. Mẹ Maria Trọn Đời Đồng Trinh: Được Cộng đồng Lateranô tuyên tín năm 649. Các Nghị phụ của Công đồng đã tuyên xưng: Đức Maria sinh Chúa Giêsu do bởi phép Chúa Thánh Thần chứ không cần đến sự phối hợp loài người… nên Mẹ vẫn còn trinh nguyên và Đức Giêsu là Ngôi Lời hằng hữu đời đời đã nhập thể trong lòng Mẹ.

Mỗi lần mừng lễ Mẹ, chúng ta được mời gọi hướng về Mẹ như là một kiệt tác của Thiên Chúa, một thụ tạo ưu tuyển và trổi vượt trên hết mọi loài. Vì Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn cách đặc biệt, nên Thiên Chúa gìn giữ Mẹ cách nhiệm mầu trong chương trình cứu độ. Những ân huệ không được ban cho bất cứ loài thụ tạo nào ngoài Đức Maria.

Vì thế, mỗi lần chúng ta mừng lễ kính Mẹ hay mỗi lần chúng ta suy tư chiêm ngưỡng những ưu việt Thiên Chúa đã tặng ban cho Mẹ, chúng ta thêm lòng biết ơn cảm mến và thêm vững niềm đức tin và niềm hy vọng của chúng ta vào Chúa và vào Giáo hội Người.

Lễ Mẹ Lên Trời 8/2017

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb Chủ nhiệm