Giải quyết thế nào với các ảnh tượng đã làm phép khi quá cũ?

Xin cho con hỏi:

Giải quyết thế nào với các ảnh tượng đã làm phép khi quá cũ? Các sách vở, báo chí, lịch … Công giáo khi dùng để gói hàng thì sao?

Con xin hết lòng cám ơn qúi Cha qúi Thày.

Con. CYC-CYC

Đáp:

Các ảnh tượng của Chúa, Đức Mẹ hay các Thánh chủ yếu hoạ lại hình ảnh Chúa Kitô. Các ảnh tượng thánh không thể vẽ nên Thiên Chúa vô hình và diễn tả về Ngài. Nghệ thuật ảnh tượng Kitô giáo đã dùng hình ảnh để truyền đạt sứ điệp Phúc Âm. Các ảnh thánh về Mẹ Thiên Chúa và các Thánh giúp kích thích việc cầu nguyện. Sự tôn kính tượng ảnh của Kitô giáo không nghịch với điều răn thứ nhất trong Thập Giới. Sự tôn kính các ảnh tượng chỉ là một sự cung kính chứ không phải là một sự tôn thờ. Khi không dùng các ảnh tượng nữa thì hủy đi cách nào cho xứng hợp sự tôn kính cần thiết phải có. Ta có thể xé nát ra, đốt đi hay đập nhỏ ra không còn hình tượng gì nữa.