Giáo Đoàn Thánh Tử Đạo Lê Đăng Thị Fairfield Sydney Mừng Bổn Mạng

Chiều thứ Bảy ngày 24/10/2015 các Hội Đoàn và các Giáo Đoàn bạn đã đến nhà thờ St. Therese  Fairfield Heights tham dự Thánh lễ mừng kính Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị, Quan Thầy của Giáo Đoàn. Kiệu tượng Thánh Tử Đạo Lê Đăng Thị đặt trong khuôn viên nhà thờ, Cha Phêrô Đặng Đình Nên Đặc trách Giáo Đoàn Fairfield xông hương kiệu tượng Thánh Lê Đăng Thị và sau đó cung nghinh kiệu Thánh Lê Đăng Thị,  dẫn đầu là Cờ Úc Việt và Cờ Hội Thánh, kế tiếp là các Hội Đoàn Đoàn Thể, Quan Khách và Giáo Dân, cuộc kiệu rất trang nghiêm và sốt sắng.

Khi kiệu Thánh Lê Đăng Thị rước vào trong nhà thờ an vị trên cung thánh, Cha Đặng Đình Nên ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn đồng thời giới thiệu qúy Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm, Cha Nguyễn Thái Hoạch, Cha Trần Bạch Hổ, Cha Nguyễn Trung Trực và Cha Trần Thanh Xuân cùng hiện diện trong Thánh lễ.Trong bài giảng Cha Đặng Đình Nên nói về bài Phúc Âm hôm nay Chúa Giêsu chữa lành cho một người mù và Cha cũng kể một mẫu chuyện nói về người Nữ Tu hy sinh đôi mắt của mình cho tên tướng cướp để cứu các chị em trong nhà Dòng khỏi bị giết chết và chính Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị cũng không ngần ngại hy sinh cả mạng sống của mình để làm chứng nhân cho Thiên Chúa..Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Tuyên úy Trưởng Dương Thanh Liêm ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo và Cha nói Giáo đoàn Fairfield này tuy nhỏ bé trong Cộng Đồng nhưng cũng rất hãnh diện là đã có hai vị Linh Mục xuất phát từ Giáo đoàn nhỏ bé này đó là Cha Trung và một người nữa chính là Cha. Cha chúc mừng Giáo đoàn luôn thăng tiến, kế đến Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney cũng ngỏ lời chúc mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn, anh cũng khen ngợi Giáo đoàn  cũng đóng góp giúp ích rất nhiều cho Cộng Đồng đặc biệt trong 3 ngày Thánh Mẫu vừa qua, và anh cũng chúc mừng Tân Ban Mục Vụ Giáo đoàn nhiệm kỳ mới 2015 – 2018.

Sau cùng ông Trần Thái Toản Trưởng Ban Mục Vụ Giáo Đoàn Fairfield ngỏ lời cám ơn quý Cha, quý Sơ, quý Quan Khách và mọi người đã đến tham dự Thánh lễ mừng kính Quan Thầy của Giáo Đoàn Fairfield. Đặc biệt cám ơn quý ân nhân đã đóng góp công của để giúp cho Giáo Đoàn tổ chức Lễ Bổn Mạng được tốt đẹp và cũng cám ơn Ca đoàn Fairfield đã tích cực đóng góp giúp cho Giáo đoàn được thêm phần sốt sắng trong những Thánh lễ hàng tuần.
Thánh lễ kết thúc mọi người ở lại tham dự tiệc liên hoan mừng Bổn Mạng Giáo Đoàn Fairfield Thánh Tử Đạo Giuse Lê Đăng Thị.

Diệp Hải Dung