GIÓ XUÂN

Mơn man làn gió nhẹ

Thoang thoảng mùi vị Xuân

Cõi lòng chợt lâng lâng

Xuân chạm dần vào Tết

Gió đong đưa điệu nhạc

Vang vọng khắp gần, xa

Lay lay những đóa hoa

Cả đất trời bừng giấc

Gió êm đềm ru Tết

Nhớ tiếng Mẹ ru xưa

Ca dao quyện vào thơ

Thành mùa Xuân nước Việt

Câu hò vẫn da diết

Văn hiến bốn ngàn năm

Mãi là quê Việt Nam

Vẫn da vàng, máu đỏ

Dù gần đây, xa đó

Đâu ai có thể quên

Gió Xuân Việt rất hiền Chân tình và tha thiết

TRẦM THIÊN THU