Giới Thiệu Về Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam – Melbourne

Lịch sử Tổng Giáo phận Melbourne

(Archdiocese of Melbourne, Archidioecesis Melburnensis):

Vào thập niên 1830, khi Melbourne, lúc đó được gọi là Port Philip Settlement, và các khu vực phụ cận được các di dân từ châu Âu tới định cư, khu vực này là một phần của Tổng Giáo phận Sydney trong Giáo tỉnh Sydney.

Vào năm 1839, Đức cha John Polding, Tổng Giám mục Sydney, đặt cha Patrick Bonaventure Geoghegan phụ trách Port Philip Settlement và thánh lễ đầu tiên được tổ chức tại Melbourne vào ngày Chúa nhật lễ Hiện xuống, 15 tháng 5 năm 1839.

Toàn bộ dân số của Port Philip vào năm 1841 là 11.738 trong số đó có 2.411 người Công giáo.

Ngôi thánh đường Công giáo lâu đời nhất còn tồn tại trong tiểu bang Victoria là St Francis’ Catholic Church, được xây dựng vào năm 1841.

Giáo phận Melbourne được thành lập năm 1847, tách từ lãnh thổ lúc đó của Tổng Giáo phận Sydney, với Giám mục tiên khởi là Đức cha James Alipius Goold.

Dân số Công giáo trong thuộc địa là 18.000 vào năm 1851 và đã tăng lên đến 88.000 vào năm 1857 do hậu quả của cơn sốt đi tìm vàng.

Đức cha James Goold đã có công lớn trong việc thiết lập nhiều trường học Công Giáo trong giáo phận và cho thành lập trong giáo phận nhiều dòng tu chuyên lo về giáo dục và công tác từ thiện, trong số đó có Dòng Tên (Society of Jesus), Anh em Kitô (Christian Brothers), Nữ tu Lòng Thương xót (Sisters of Mercy), Nữ tu Chúa Chiên Lành (Good Shepherd Nuns), Nữ tu Dâng mình (Presentation Sisters), Các Đồng hành Trung tín của Chúa Giêsu (Faithful Companions of Jesus) và Tiểu Muội Hèn mọn (Little Sisters of the Poor).

Khi Đức cha Goold được bổ nhiệm làm Giám mục Melbourne năm 1847, nhà thờ St Francis đã trở thành nhà thờ chính tòa của tân giáo phận. Việc xây dựng ngôi nhà thờ chính tòa mới St Patrick trên ngọn đồi phía Đông (Eastern Hill) ở East Melbourne được khởi sự vào năm 1858, mãi đến năm 1939 mới hoàn tất.

GioiThieu_StPatrick01
GioiThieu_StPatrick02Nhà thờ chính tòa St Patrick, Melbourne (ảnh wikipedia.org và www.cam.org.au)

Vào ngày 30 tháng 3 năm 1874, các Giáo phận Sandhurst (gồm bốn giáo xứ) và Ballarat được hình thành và tách khỏi lãnh thổ của Giáo phận Melbourne, với Giáo phận Melbourne được nâng lên thành Tổng Giáo phận của Giáo tỉnh Melbourne và chịu trách nhiệm cả Sandhurst và Ballarat như là các giáo phận phụ thuộc. Đức cha James Goold trở thành Tổng Giám mục đầu tiên của Tổng Giáo phận Melbourne. Giáo phận Sale được hình thành tương tự ngày 26 tháng 4 năm 1887 từ Tổng Giáo phận.

Dưới quyền vị kế nhiệm ĐTGM Goold (1847-1886) là ĐTGM Thomas Joseph Carr (1886-1917), có thêm các dòng tu chuyên về giáo dục được thành lập trong Tổng Giáo phận, trong đó có dòng Anh em thuộc về Đức Maria (Marist Brothers), Nữ Tu Bác Ái (Sisters of Charity), Nữ Tu Thánh Giuse Thánh Tâm (Sisters of St Joseph of the Sacred Heart), Nữ tu Loreto (Sisters of Loreto), Nữ Tu Thánh Giuse (Sisters of St. Joseph) và Nữ tu Samaritanô Nhân hậu (Sisters of the Good Samaritan). Vào năm 1887, có 11.661 học sinh theo học các trường Công giáo của Tổng Giáo phận và con số này đã tăng lên đến 25.369 vào năm 1908. Dân số Công giáo của Tổng Giáo phận theo điều tra dân số của chính phủ năm 1901 là 145.333.

Cho đến giữa thế kỷ 20, hầu như tất cả người Công giáo của Tổng Giáo phận là người Irish (Ireland) hoặc có gốc Irish. Các linh mục đều là người Irish mãi cho đến đầu thế kỷ 20 khi việc đào tạo linh mục bản địa mới khởi sự.

Theo số liệu thống kê năm 2011, thì vào năm 2010, dân số trong Tổng Giáo phận Melbourne là 3.844.000 người với 1.085.000 người Công giáo, chiếm tỉ lệ 28.2% dân số; Tổng Giáo phận có 219 giáo xứ, với 300 linh mục giáo phận, 261 linh mục dòng, 1 phó tế vĩnh viễn, 505 nam tu sĩ và 1.232 nữ tu sĩ.

Trực thuộc Tổng Giáo phận Melbourne có Chủng viện Corpus Christi College đào tạo giáo sĩ cho giáo phận và 3 chủng viện cho các dòng tu, 256 trường tiểu học, 69 trường trung học, 6 trường đặc biệt, 77.636 học sinh tiểu học (tk 1998), 58.751 học sinh trung học (tk 1998), 10 bệnh viện, 18 nhà cho trẻ em, 27 nhà cho người già và 10 nhà cho các dịch vụ khác.

(Theo số liệu điều tra dân số Liên bang năm 2006, toàn Giáo tỉnh Melbourne với dân số 4.932.423 người, trong đó có 1.349.828 người Công giáo, chiếm tỉ lệ 27.4% dân số.)

Diện tích của Tổng Giáo phận Melbourne là 27.194 km2

 

Các Giám mục Cai quản Tổng Giáo phận qua các thời kỳ:

Từ ngày được thành lập đến nay, Tổng Giáo phận Melbourne đã trải qua 8 đời Tổng Giám mục:

 1. ĐTGM James Goold, OSA †, Giám mục chính tòa từ 9/07/1847 đến 31/03/1874 (26 năm, 265 ngày), sau đó là Tổng Giám mục từ 31/03/1874 đến ngày từ trần 11/06/1886 (12 năm, 72 ngày).
 2. ĐTGM Thomas Joseph Carr †, Tổng Giám mục từ 29/09/1886 đến ngày từ trần 6/05/1917 (30 năm, 219 ngày).
 3. ĐTGM Daniel Mannix †, Tổng Giám mục từ 6/05/1917 đến ngày từ trần 6/11/1963 (46 năm, 184 ngày).
 4. ĐTGM Justin Daniel Simonds †, Tổng Giám mục từ 6/11/1963 đến ngày về hưu 13/05/1967 (3 năm, 188 ngày), từ trần ngày 3/11/1967.
 5. ĐHY James Cardinal Knox †, Tổng Giám mục từ 13/04/1967 đến ngày từ chức 1/07/1974 (4 năm, 309 ngày), được phong tước Hồng Y ngày 5/03/1973, làm Bộ trưởng Thánh bộ Bí tích và Phụng tự (Prefect of the Congregation for Sacraments and Divine Worship) từ 1974 đến 1981 và sau đó là Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Gia đình (President of the Pontifical Council for the Family) từ 1981 đến ngày từ trần 26/06/1983.
 6. ĐTGM Thomas Francis Little, KBE †, Tổng Giám mục từ 1/07/1974 đến ngày về hưu 16/07/1996 (22 năm, 15 ngày), từ trần ngày 8/04/2008.
 7. ĐHY George Pell, AC, Tổng Giám mục từ 6/07/1996 đến 26/03/2001 (4 năm, 253 ngày), hiện là Hồng Y Tổng Giám mục Sydney.
 8. ĐTGM Denis James Hart, Tổng Giám mục đương nhiệm từ ngày 22/06/2001.

Trong các thời kỳ trên còn có các Tổng Giám mục Phó và Giám mục Phụ tá sau đây:

 • Tổng Giám mục Phó Daniel Mannix † (1/07/1912 – 6/05/1917)
 • Tổng Giám mục Phó Justin Daniel Simonds † (6/09/1942 – 6/11/1963)
 • Giám mục Phụ tá Arthur Francis Fox † (11/10/1956 – 29/11/1967)
 • Giám mục Phụ tá Lawrence Patrick Moran † (9/11/1964 – 15/03/1970)
 • Giám mục Phụ tá John Neil Cullinane † (29/11/1967 – 18/08/1974)
 • Giám mục Phụ tá Thomas Francis Little † (16/11/1972 – 1/07/1974)
 • Giám mục Phụ tá John Anthony Kelly † (16/11/1972 – 19/08/1986)
 • Giám mục Phụ tá Eric Gerard Perkins † (16/11/1972 – 20/08/1991)
 • Giám mục Phụ tá Joseph Peter O’Connell † (24/01/1976 – 11/12/2006)
 • Giám mục Phụ tá George Pell (30/03/1987 – 16/07/1996)
 • Giám mục Phụ tá Peter Joseph Connors (30/03/1987 – 30/05/1997)
 • Giám mục Phụ tá Hilton Forrest Deakin (30/12/1992 – 13/11/2007)
 • Giám mục Phụ tá Denis James Hart (10/11/1997 – 22/06/2001)
 • Giám mục Phụ tá Joseph Angelo Grech † (27/11/1998 – 8/03/2001)
 • Giám mục Phụ tá Mark Benedict Coleridge (3/05/2002 – 19/06/2006)
 • Giám mục Phụ tá Christopher Charles Prowse (4/04/2003 – 18/06/2009)
 • Giám mục Phụ tá Timothy Costelloe, S.D.B. (30/04/2007 – 20/02/2012)
 • Giám mục Phụ tá Peter John Elliott (30/04/2007 – hiện nay)
 • Giám mục Phụ tá Leslie Rogers Tomlinson (5/05/2009 – 3/02/2012)
 • Giám mục Phụ tá Vincent Nguyễn văn Long, O.F.M. Conv. (20/05/2011 – hiện nay)

 

Đức Tổng Giám mục và các Đức Giám mục Phụ tá hiện nay:

 

 1. Đức Tổng Giám mục Denis James Hart.
GioiThieu_DenisJamesHart_02GioiThieu_DenisJamesHart_01
 Đức Tổng Giám mục Denis Hart chào đời ngày 16/05/1941 tại East Melbourne, ngài là trưởng nam trong ba người con của ông bà cố Kevin James Hart và Annie Eileen Larkan. Ngài theo học tại trường tiểu học St John’s Marist Brothers, Hawthorn (1946-1953) và Xavier College, Kew (1954-1959), tu học làm linh mục tại chủng viện Corpus Christi College, Werribee (1960-1963) và chủng viện Corpus Christi College, Glen Waverley (1963-1967), sau đó được thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick, Melbourne vào ngày 22/07/1967 bởi Đức Giám mục Phụ tá lúc đó là Đức cha Arthur Francis Fox.

Ngài được bổ nhiệm làm tuyên úy bệnh viện Repatriation Hospital, Heidelberg từ 20/12/1967 đến 20/01/1968, sau đó làm cha phó giáo xứ North Balwyn (1968) rồi làm cha phó và Chưởng nghi tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick (1969-1974), vào ngày 25/03/1970 ngài được bổ nhiệm làm Trưởng ban Nghi lễ của Tổng Giáo phận Melbourne (tiếp tục cho đến ngày 17/08/1996). Ngày 25/05/1975 ngài được bổ nhiệm làm Advocate và Notary của Tòa án Hôn phối khu vực, cư trú tại giáo xứ North Richmond (tiếp tục cho đến ngày 1/10/1985). Ngài cũng là Thư ký Điều hành của Ủy ban Phụng tự Quốc gia của Hội đồng Giám mục Công giáo Úc từ ngày 1/07/1975 đến ngày 1/07/1990. Ngài chịu trách nhiệm về việc chuẩn bị các phiên bản chính thức của các sách dùng trong phụng vụ và các nghi thức – 3 tập Sách Bài đọc trong Thánh lễ, các sách Nghi thức Xức dầu, Hôn phối, An táng, Bí tích Khai tâm cho người lớn, và hợp tác với các nhà xuất bản để ấn hành các sách phụng vụ cho giáo dân. Ngài là Giám đốc về Phụng tự và Phụ tá Chưởng nghi cho toàn bộ chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Úc trong tháng 11 năm 1986.

Vào ngày 28/01/1987 ngài được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ giáo xứ St Joseph, West Brunswick. Vào ngày 1/09/1996, ngài trở thành Tổng Đại diện và là thành viên của Ban Lãnh đạo Giáo phận (Curia) và sau đó là Cố vấn Giáo phận, Chủ tịch Ủy ban Phụng tự Giáo phận, Phó Chủ tịch Quỹ Phát triển và Bảo trì Giáo phận, Phó Chủ tịch Hội đồng Tài chính Giáo phận, Thư ký của “Roman Catholic Trust Corporation” cho Giáo phận Melbourne, Thành viên đương nhiên của Hội đồng Tư vấn Nhân sự cho Đức Tổng Giám mục, và của Uỷ ban về các Lãnh vực Mới trong Tổng Giáo phận của Đức Tổng Giám mục, và là một ứng viên được đề cử của Tổng Giám mục Melbourne trong Ủy ban Công giáo Tài trợ Vốn.

Vào ngày 10/11/1997 ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Hiệu tòa Vagada và Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne và được thánh hiến vào ngày 09/12/1997. Trở thành một Giám mục, ngài đã giữ lại tất cả các chức vụ nói trên và thêm vào đó là công tác mục vụ Giáo phận trong khu vực phía Nam của Tổng Giáo phận. Ngài là Thư ký của Hội nghị các Giám mục Giáo tỉnh Melbourne và là thành viên của Đại học Công giáo Úc.

Vào ngày 22/06/2001, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Melbourne. Ngày 29/06/2001, ngài nhận dây Pallium cùng với các tân Tổng Giám mục mới được bổ nhiệm tại Quảng trường Thánh Phêrô, Rôma do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trao. Đức Tổng Giám mục Denis Hart chính thức nhận ngai tòa Tổng Giáo phận Melbourne vào ngày 1/08/2001.

Trong Hội đồng Giám mục Công Giáo Úc ngài là thành viên của Ủy ban Thường trực kể từ năm 2002, Chủ tịch Uỷ ban Giám mục về Hành chính và Thông tin (2002-2012), thành viên của Ủy ban Giám mục về Phụng tự (1998-2012) và Phó Chủ tịch của Hội đồng Giám mục (2010-2012). Ngài cũng là Chủ tịch Ủy ban Bất thường cho Giáo hạt Tòng nhân “Đức Bà Thập tự Phương Nam” (Our Lady of the Southern Cross) từ năm 2010.

Trong tháng 5 năm 2012 ngài được bầu làm Chủ tịch của Hội đồng Giám mục Công giáo Úc trong nhiệm kỳ hai năm. Ngài là thành viên của Ủy ban Quốc tế về Anh ngữ trong Phụng tự từ năm 2003 và sau đó là Phó Chủ tịch của Ủy ban (2010-2014).

Đức Tổng Giám mục Denis Hart đã tham gia trong Thượng Hội đồng Châu Đại dương năm 1998 và dự các chuyến thăm Ad Limina năm 1998, 2004 và 2011.


 

 1. Đức Giám mục Phụ tá Peter John Elliott.
 Đức cha Peter John Elliott là giám mục phụ tá cho khu vực phía Nam của Tổng Giáo phận Melbourne.

Đức cha Elliott sinh ngày 1/10/1943 tại Melbourne, là trưởng nam của linh mục Anh giáo Leslie Llewellyn Elliott và bà Irene Ann (June) Rooke.GioiThieu_PeterJohnElliott_01

Sau khi học xong bậc tiểu học trong các trường công lập, ngài đã theo học trường Melbourne Grammar (1956-1961) và sau đó tốt nghiệp Cao học Nghệ thuật về Sử học (Master of Arts in History) tại Đại học Melbourne và Cao học Nghệ thuật về Thần học (Master of Arts in Theology) tại Đại học Oxford, chính nơi đây ngài gia nhập Giáo Hội Công Giáo (với sự trợ giúp của người bạn thân là linh mục George Pell). Ngài trở về Melbourne vào năm 1969 và tu học làm linh mục tại Corpus Christi College, Glen Waverley.

Ngài được thụ phong linh mục bởi Đức Hồng Y Shehan Lawrence, Tổng Giám Mục Baltimore, Đại diện của Đức Giáo Hoàng, vào ngày 19/02/1973 tại Đại Hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 40. Sau đó ngài làm phó xứ tại Springvale, Lilydale và Mentone, là nơi ngài làm thư ký cho Đức Giám mục Phụ tá John A. Kelly (1979-1984). Ngài cũng làm phó xứ một thời gian ngắn tại East Hampton vào năm 1987.

Năm 1984, ngài theo học tại Học viện Gioan Phaolô II Nghiên cứu về Hôn nhân và Gia đình tại Đại học Lateran ở Rôma và đã được cấp bằng Tiến sĩ Thần học Thánh (Doctor of Sacred Theology) vào năm 1986 với luận án về Tính Bí tích của Hôn nhân (Sacramentality of Marriage).

Vào tháng 4 năm 1987, ngài trở lại Rôma làm việc trong Hội đồng Giáo hoàng về Gia đình và được bổ nhiệm làm tuyên úy của Đức Thánh Cha vào năm 1992. Trong 10 năm phục vụ tại Vatican, ngài đi nhiều nơi và đã tham gia vào các khóa học quốc tế và hội nghị về gia đình và hôn nhân trong tất cả các châu lục, trong đó có Hội nghị Liên hợp quốc về Dân số tại Cairo năm 1994, Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc về Xã hội tại Copenhagen, và Hội nghị Liên hợp quốc về Phụ nữ tại Bắc Kinh năm 1995.

Vào ngày 1/12/1997, ngài trở về Melbourne và được cử làm Đại Diện Giám Mục về Giáo dục Tôn giáo.

Ngài là Tổng Biên tập của bộ sách giáo dục tôn giáo “Hiểu biết, Tôn thờ và Yêu mến” (To Know, Workship and Love) của Tổng Giáo phận, và cũng là tác giả của nhiều cuốn sách và bài ​​báo trong các lĩnh vực Thần học, Lịch sử Giáo Hội, Giáo lý, Phụng vụ, Hôn nhân, Gia đình, Biện giáo và Dân số.

Vào tháng 12 năm 2001, ngài được bổ nhiệm làm chánh xứ East Malvern.

Năm 2002, ngài được bổ nhiệm làm thành viên của Ủy ban Quốc tế về Giáo lý của Bộ Giáo Sĩ.

Năm 2004, ngài được đặt làm Giám đốc Khóa họp tại Melbourne của Học Viện Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình và vào năm 2005 ngài được bổ nhiệm làm Giám chức Danh dự và sau đó làm Kiểm toán viên tại Thượng Hội Đồng Giám Mục về Thánh Thể trong tháng 10 năm đó.

Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Hiệu tòa Manaccenser và Giám Mục Phụ tá Melbourne vào ngày 30/04/2007, và ngài đã được truyền chức Giám mục tại Melborne vào ngày 15/06/2007 với sự chủ phong của Đức Tổng Giám mục Denis Hart và đồng phụ phong của Đức Hồng Y George Pell và Đức Tổng Giám mục Khâm sứ Tòa Thánh Ambrose Battista De Paoli.

Trong Hội đồng Giám mục Công giáo Úc, Đức cha Peter Elliott là Giám Mục Phó chủ tịch Hội đồng về người Công giáo Úc Khuyết tật. Ngài hiện là thành viên của Ủy ban Giám mục về Phụng Vụ.

Vào năm 2009, Đức cha Elliott được bổ nhiệm làm Đại biểu của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin và của Hội đồng Giám mục Công giáo Úc về việc thiết lập Giáo hạt Tòng nhân cho những người nguyên là giáo dân Anh giáo. Ngài là thành viên của Ủy ban Vatican “Anglicanae Traditiones” chuẩn bị cho việc “Sử dụng Anh giáo” trong Nghi lễ Rôma cho Giáo hạt Tòng nhân.


 

 1. Đức Giám mục Phụ tá Vinh-sơn Nguyễn văn Long OFM Conv

GioiThieu_VicentLong02
GioiThieu_VicentLong01

Đức cha Vinh-sơn Nguyễn văn Long là Giám mục Phụ tá cho khu vực phía Tây của Tổng Giáo phận Melbourne. Ngài là giám mục (nghi lễ La-tinh) gốc châu Á đầu tiên tại Úc.

Đức cha Long sinh ngày ngày 3/12/1961 tại Gia Kiệm, Việt Nam, là người con thứ tư trong gia đình có năm anh em trai và hai chị em gái. Năm 1972, cậu Long vào học tại tiểu chủng viện Xuân Lộc, Long Khánh. Khi chủng viện bị chính quyền giải tán năm 1975, cậu về sống với gia đình. Rời Việt Nam và vượt biển bằng thuyền ngày 11/08/1980, cậu Long đến Úc tị nạn ngày 2/12/1981.

Gia nhập dòng Phanxicô Viện tu tại Springvale năm 1983, thầy Long khấn tạm ngày 8/12/1984 và khấn trọn ngày 14/01/1989. Được đào tạo làm linh mục tại Melbourne từ năm 1984, thầy Long đã tốt nghiệp Cử nhân Thần học (STB) tại Học viện Thần học Yarra, Box Hill vào năm 1988.

Đức Giám mục George Pell đã truyền chức linh mục cho thầy Vinh-sơn Long vào ngày 30/12/1989, sau đó cha Long được gửi đi du học tại Rôma và đã tốt nghiệp văn bằng Cao học Thần học (STL) về Tu đức và Kitô học năm 1994 tại Học viện Giáo hoàng Thánh Bonaventura.

Trở về Úc, cha Vinh-sơn Long được bổ nhiệm làm Giám đốc Thỉnh sinh của dòng tại Úc (1994-1998), Đại diện Bề trên Miền (Custodial Vicar, 1995-2005), phó xứ Kellyville thuộc Giáo phận Parramatta, NSW (1995-1998) rồi làm chánh xứ Kellyville (1999-2002), sau đó trở lại Melbourne làm chánh xứ Springvale (2002-2008), Bề trên Giám tỉnh và thành viên Ban Lãnh đạo Quốc tế của Dòng (2005-2008), Chủ tịch Liên đoàn các dòng Viện tu trong khu vực châu Á và châu Đại Dương (2006-2008). Từ ngày 22/04/2008, cha Vinh-sơn Long được gọi sang Rôma làm Phụ tá Tổng quyền của nhà dòng đặc trách khu vực châu Á và châu Đại Dương.

Ngày 20/05/2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm cha Vinh-sơn Long làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Melbourne và Giám mục Hiệu tòa Tala.

Lễ truyền chức Giám mục cho Đức cha Vinh-sơn Nguyễn văn Long đã diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick, Melbourne vào ngày 23/06/2011 với sự chủ phong của Đức Tổng Giám mục Denis Hart và đồng phụ phong của Đức Hồng Y George Pell và Đức Tổng Giám mục Khâm sứ Tòa Thánh Giuseppe Lazzarotto.


 

 1. Đức Giám mục Phụ tá (Danh dự, Emeritus) Hilton Forrest Deakin

Đức cha Hilton Deakin nguyên là Giám mục Phụ tá cho khu vực phía Đông của Tổng Giáo phận Melbourne (từ ngày 30/12/1992 cho đến khi nghỉ hưu vào ngày 13/11/2007.)

GioiThieu_HiltonForrestDeakin

 

Đức Giám mục Deakin sinh ngày 13/11/1932 tại Seymour, Victoria. Ngài được thụ phong linh mục do Đức Tổng Giám Mục Justin Simonds tại Nhà thờ Chính tòa St Patrick, Melbourne vào ngày 27/07/1958. Năm 1987 ngài là Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Melbourne.

Ngày 30/12/1992 ngài được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ tá Melbourne và Giám mục Hiệu tòa Murthlacum, được Đức Tổng Giám mục Thomas Francis Little tru

yền chức Giám mục vào ngày 3/03/1993.

Các hoạt động chính của Đức cha Deakin bao gồm:

 • Điều hợp bộ phận Thổ dân, bao gồm cả Phụng vụ của Thổ dân lần đầu tiên trên thế giới, trong Đại Hội Thánh Thể năm 1973.
 • Tiếp tục từ Đại hội, thực hiện một dự án nghiên cứu cho Hội đồng Giám mục về Thổ dân.
 • Thực hiện luận án tiến sĩ vào năm 1977.
 • Được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tạp chí Công giáo Kairos.
 • Tham gia vào việc hình thành Mục vụ Công giáo Thổ dân năm 1991.
 • Sau khi được cộng đồng người Đông Timor nhờ làm chủ tế trong một thánh lễ kỷ niệm, đã dấn thân nhiều cho vấn đề Đông Timor.
 • Vào ngày 13/11/2007, được Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI chấp thuận cho nghỉ hưu vào tuổi 75 và được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Danh dự (Emeritus).

 


 

 1. Đức ông Greg Bennet hiện là Tổng Đại Diện (Vicar General) của Tổng Giáo phận từ tháng 02/2012.

GioiThieu_Greg_Bennet

Hiện nay Tổng Giáo phận đang thiếu hai Giám mục Phụ tá cho các khu vực phía Bắc và phía Đông.

Nguồn: vietcatholicmelbourne.org.au