Hát cho dân tôi bài ca

Tôi muốn hát lên một bài ca.
Thương dân tôi đang sống ở quê nhà.
Dù trẻ thơ hay cụ già gầy yếu.
Vẫn sống nghèo như thủa còn chiến tranh.
Tôi muốn hát lên một bài ca.
Cho những ai đang sống cảnh xa nhà.
Đã hy sinh tuổi đời và trinh tiết.
Vẫn bị đời bạc đãi lẫn khinh chê.
ĐK:
Thương cho dân tôi lỡ kiếp làm người.
Cũng là người mà chẳng được ấm no.
Thương cho dân tôi chịu kếip đoạ đầy.
Biết đến bao giờ, mới có được tự do.
Tôi muốn hát lên một bài ca.
Cho dân tôi như một nén hương lòng.
Để thay tôi nói lên lời kính bái.
Đến những người vị quốc vong thân.
Tôi muốn hát lên một bài ca.
Cho vong linh tất cả mọi người.
Không anh em, không họ hàng thân thích.
Nên nấm mồ họ bị lãng quên.
Thụy Miên.