Hội Các Bà mẹ Công Giáo

Ngày 28- 1- 2012, Hội Các Bà mẹ Công Giáo đã được tổ chức và ra mắt trong buổi lễ Tuyên Khấn trọng thể tại Nhà thờ Holy Eucharist, thuộc St Al-bans, Melbourne. Đây là lần đầu tiên một hội đoàn CBM CG chính thức ra mắt tại Địa Phận Melbourne. Chị Teresa Đinh Thị Ngoan là hội trưởng của hội.

Cầu xin ơn Chúa xuống nhiều cho các bà mẹ trong công việc thánh hoá bản thân, cầu nguyện và làm tròn bổn phận làm vợ và làm mẹ trong các gia đình công giáo. (Người Melbourne)