Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Sydney Với Tháng Mân Côi

Tối thứ ba ngày 6 tháng 10 lúc 7.30pm Hội Các Bà Mẹ Công Giáo TGP SydneyCBM CG đã quy tụ rất đông tại Hall nhà xứ Revesby để cùng nhau tổ chức giờ kinh với chuỗi Mân Côi dâng lên Đức Mẹ. Maria, hiệp thông cùng Giáo hội ,sau giờ kinh tiếp nối là Thánh lễ cùng với cha Linh hướng Phêrô Đặng đình Nên.
Trong bài giảng cha đã nói lên những Đức tính cao thượng của Mẹ Maria nhất là Đức Khiêm nhường và vâng lời của Mẹ vàkhuyên bảo Cbmcg hãy đến với Mẹ và học cùng Mẹ để sống xứng đáng với bổn phận ,trách nhiệm của người mẹ, người vợ trong gia đình, hướng dẫn các con trở thành những người con tốt cho giáo hội và hữu ích cho xã hội, sau cùng là phép lành và chúc bình an, mọi người ra về trong vui vẻ với sự bảo trợ của Mẹ Maria Nữ Vương rất thánh Mân Côi.

HCBMCG TGP Sydney