KHÓA GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ 2018

 Nhằm mục đích đáp ứng việc giảng dậy Giáo lý cho các bạn trẻ thanh thiếu niên tại các Cộng Đoàn

 Khóa do Ban Tuyên Úy ch ủ trương dưới sự điều hợp của Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB và anh Nguyễn Ngọc Trúc & Trần Ngọc Cẩn

 Phụ tá Học Vụ Linh mục Phạm Minh Ước SJ & Lm Phạm Văn Ái SJ cùng Ban Giảng Huấn giầu kinh nghiệm

 Lệ phí cho tài liệu, ẩm thực và các chi phí khác cho 6 ngày học là $200

 Ghi danh nơi quí Cha Quản Nhiệm hoặc các Ban Mục Vụ của Công Đoàn

KHÓA GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ DO CỘNG ĐỒNG CÔNG GIÁO VIỆT NAM MELBOURNE TỔ CHỨC

VÀO 6 NGÀY THỨ BẢY TỪ 9.30AM – 4.30PM

16/6/2018 & 23/6/2018 TẠI ST MARGARET MARY’S BRUNSWICK 51 Mitchell St Brunswick Vic 3056

14/7/2018 & 21/7/2018 TẠI TRUNG TÂM VINCENT LIÊM FLEMINGTON 95 Mt Alexander Rd. Flemington Vic 3031

11/8/2018 & 18/8/2018 TẠI TRUNG TÂM TOMA THIỆN KEYSBOROUGH 225 Hutton Rd. Keysbrorough Vic 3073

A. “GLV là một giáo dân được GH đặc cử tùy theo nhu cầu địa phương, để làm cho Đức Kitô được nhận biết, yêu mến và noi theo” (Hd. GLV.1).

B. Ơn gọi GLV: Mỗi tín hữu trong Hội Thánh đều được Chúa Thánh Thần mời gọi góp phần làm cho Nước Chúa mau đến. Ơn gọi GLV không những bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội và Thêm sức, mà còn do lời mời gọi đặc biệt của Chúa Thánh Thần

Thời gian ghi danh từ 1/12/2017 tới 1/5/2018

 Mọi thắc mắc xin liên lạc:

– Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb Mob. 0412560445 / quangsdb@yahoo.com

– Nguyễn Ngọc Trúc Mob. 0418 926986 trucnguyen58@gmail.com