KHÓA GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ DÀNH CHO TÂN TÒNG (NGƯỜI LỚN)

Ba ngày thứ Bảy từ 9.30 sáng tới 4.15 chiều

Ba ngày Thứ Bảy: 17/8/2019; 24/8/2019 và 31/8/2019  

Tại Hall Nhà thờ St Margaret Mary’s 

51 Mithcell St. Brunswick Vic 3056

GHI DANH

Ghi danh nơi quí cha hay ban mục vụ các cộng đoàn và gửi về cho anh Trần Ngọc Cẩn (Trưởng ban Mục vụ Cộng Đồng Công giáo Việt nam Melbourne) email: trangocan@yahoo.com.au hay Mobile: 0422 870414

Chương trình:

Ngày thứ Bảy 17/8/2019:

Giờ Đề tài Thuyết trình
viên
Ghi chú
9.30am Ghi danh & Khai mạc    
9.45am – 11am Thiên Chúa Cha – Tạo dựng Lm Anthony
Quảng sdb
 
11am – 11.15am Giải lao    
11.15am – 12.30pm Chúa Giêsu – Đấng cứu chuộc Lm Phạm văn Ái SJ  
12.30pm Ăn trưa    
1.30pm – 2.45pm Chúa Giêsu – rao giảng Tin mừng  Lm Phạm văn Ái SJ  
2.45pm Giải lao    
3pm – 4.15pm Chúa Giê su – thương khó-chết-phục sinh Lm Phạm văn Ái SJ  
4.15pm Kết thúc ngày     

Ngày thứ Bảy 24/8/2019:

Giờ Đề tài Thuyết trình
viên
Ghi
chú
9.30am Ghi danh & Khai mạc    
9.45am – 11am Chúa Thánh Thần Lm Anthony
Quảng sdb
 
11am – 11.15am Giải lao    
11.15am – 12.30pm Phụng Vụ Lm Anthony
Quảng sdb
 
12.30pm Ăn trưa    
1.30pm – 2.45pm Bảy Bí Tích: Bí tích Thanh Tẩy & Thêm xức Lm Anthony
Dũng SDB
 
2.45pm Giải lao    
3pm – 4.15pm Bảy Bí Tích: Bí tích Thánh Thể & Hòa Giải Lm Anthony Dũng SDB  
4.15pm Kết thúc ngày     

Ngày thứ Bảy 31/8/2019:

Giờ Đề tài Thuyết trình
viên
Ghi
chú
9.30am Ghi danh & Khai mạc    
9.45am – 11am 7 Bí tích: Truyền chức, Hôn phối & Xức dầu Lm Anthony
Dũng SDB
 
11am – 11.15am Giải lao    
11.15am – 12.30pm Lương Tâm & Mười điều răn Lm Anthony
Dũng SDB
 
12.30pm Ăn trưa    
1.30pm – 2.45pm Giáo hội Hoàn vũ & Địa phương  Cha Quảng SDB  
2.45pm Giải lao    
3pm – 4.15pm Thánh lễ bế mạc và trao chứng chỉ Cha Quảng SDB  
4.15pm Kết thúc khóa