KHOÁ TÌNH HỒNG 2015 (KHOÁ DỰ BỊ HÔN NHÂN)

CÁC KHOÁ TÌNH HỒNG 2015 sẽ được tổ chức để giúp các bạn trẻ dự định lập gia đình (không phân biệt tôn giáo) có cơ hội nghe & thảo luận một số vấn đề căn bản cuả đời sống lứa đôi trước khi bước vào đời sống gia đình. Các bạn có thể ghi danh tham dự một trong hai khóa sau:

Khoá TÌNH HỒNG I vào hai ngày thứ Bảy 21/3/2015 và 28/3/2015 tại St.Margaret Mary’s – 51 Mitchell St, Brunswick Vic 3056

Khoá TÌNH HỒNG II vào hai ngày thứ Bảy 26/9/2015 và 3/10/2015 Tại Trung Tâm Công Giáo Vincent Liêm

– 95 Mt Alexander Rd, Flemington Vic 3031

Thời gian: từ 9.30 sáng tới 4 giờ chiều

Lệ phí tham dự là $120 mỗi người (có thể đóng khi đến tham dự khoá).

Muốn tham dự khóa, xin vui lòng ghi danh nơi:

Cha Quảng: quangsdb@yahoo.com hoặc điện thoại 0412 560445;

Cha Tân: ngoctansss2014@yahoo.com.au hoặc điện thoại 0435 582525

Anh Trúc: truc.nguyen@team.telstra.com hoặc điện thoại: 0418 926986