KHOÁ TÌNH HỒNG 2018 (KHOÁ DỰ BỊ HÔN NHÂN)

Các bạn thanh niên nam nữ chuẩn bị bước vào Hôn nhân Gia đình cần tham dự Khóa Tình Hồng mà hàng năm Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Melbourne tổ chức một trong ba khóa tại:

 • Khoá TÌNH HỒNG I:
  Thứ Bảy 3/3/2018 và 10/3/2018
  Địa Điểm: Trung Tâm Hoan Thiện 225 Hutton Rd Keyborough Vic 3173
 • Khoá TÌNH HỒNG II:
  Thứ Bẩy 30/6/2018 và 7/7/2018
  Địa Điểm: St. Margaret Mary’s
  51 Mitchell St. Brunswick North Vic 3051
 • Khoá TÌNH HỒNG III:
  Thứ Bẩy 13/10/2018 và 20/10/2018
  Địa Điểm: Trung Tâm Vincent Liêm
  95 Mt Alexander Rd. Flemington Vic 3031
  Muốn tham dự, xin vui lòng ghi danh:
  – Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDBMob: 0412 560445 email: quangsdb@yahoo.com
  – Lm Jospeh Trần Ngọc Tân SSS Mob: 0435 582525 email: ngoctansss2014@yahoo.com.au
  – Lm Joseph Vũ Ngọc Tuyển CSsR Mob: 0488 639735 hay email: tuyenc77@gmail.com
  – Anh Nguyễn Ngọc Trúc email: Trucnguyen58@gmail.com Mob: 0418 926986