Kính tặng Kim Khánh hôn nhân của Ông bà Tôn Thất Đàm & Phạm Bích Cư

Chiều nắng hồng muà Đông xứ Úc
Xóm La Vang đông đúc đủ đầy.
Sảnh phòng trang trí hoa giây.
Trang trọng kim khánh mừng ngày hôn nhân.
Tạ ơn Chuá muôn phần cảm tạ.
Ban hồng ân đến khắp muôn nhà.
Ơn riêng ban đến ông bà.
Dòng ông Tôn Thất, họ bà Phạm (Bích) Cư.
Nay bên Mẹ tựu tề đông đúc.
Nghe chuyện tình mấy chục năm qua.
Thư tình dệt gấm thêu hoa.
Gửi người yêu dấu bên toà Trinh vương.
Anh trai tráng trong thời chinh chiến.
Em thơ ngây áo trắng Trưng Vương.
Quen nhau bên mái giáo đường.
Chuá Trời dìu dắt Mẹ thương hộ phù.
Anh là trai miền Sông Hương, Núi Ngự.
Gặp được em, em gái Sông Hồng.
Nên duyên, tình vợ nghiã chồng.
Năm mươi năm vẫn một lòng thuỷ chung.
Tay nắm tay cùng đường chung bước.
Vai sánh vai, cùng bước bên nhau.
Hết lòng hai chữ vì nhau.
Theo gương Gia thất trước sau bền lòng.
Ngày vui chung đoá hoa hồng.
Cùng dâng kính Mẹ tỏ lòng tạ ơn

.

Kính tặng Kim Khánh hôn nhân của
Ông bà Tôn Thất Đàm & Phạm Bích Cư.
Melbourne, 11 Tháng 7 Năm 2010.

Thay mặt Phân khu La Vang Giáo khu Phanxico. FX Trần Văn Minh