Kỷ Niệm Đầu

Hoài Ân

Thương tặng các Tân Tập Sinh, OP.

Ôi Giêsu Đấng lòng con yêu mến!

Cuộc đời con nay dâng hiến cho Ngài.

Màu trinh trong biểu hiện sự từ bỏ,

Những vui thú hoan lạc của trần gian.

Để bắt đầu sống một cuộc đời mới.

Đời Tập Sinh không biết sẽ ra sao?

Nhưng yêu Ngài con xin chọn tất cả.

Cùng với Chúa con vững bước đi qua,

Những thăng trầm vui buồn của đời sống.

Xin giúp con giữ mãi lòng tin mến,

Quý Ơn Gọi và Linh Đạo của Dòng.

Hiến thân mình cho lý tưởng Đa-minh

Để suốt đời là chị dòng thánh thiện.

Nhưng Chúa biết thân con nhiều yếu đuối,

Hay lo sợ cho tương lai xa vời.

Xin giúp con luôn giữ lòng bình thản,

Sống đơn sơ trong tâm tình phó thác,

Biết tận dụng mọi giây phút Chúa ban,

Để yêu Chúa, yêu đời và với tha nhân.

Luôn hoan lạc trong dòng suối thánh ân.

Ở bên con hai năm tập Chúa nhé!

Và giúp con trong mọi việc con làm,

Để tất cả chỉ vì vinh danh Chúa.

Nài xin Chúa cho con luôn trung thành.

Giữ Hiến Pháp, Nội Quy của Hội Dòng,

Trong tâm tình con thảo rất dấu yêu.

Ước mong sao ngày đến bên toà Chúa,

Con vẫn còn là Chị Dòng Đa Minh

Với bộ áo ngày hôm nay con mặc.