Lá Thư Dân Chúa – Tháng 6, 2018

Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu

Tháng Sáu được Giáo hội dành kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Tâm Chúa Giêsu là Đại dương Lòng Thương Xót, nơi đã dốc cạn Máu và Nước vì yêu thương nhân loại và là nguồn ân sủng cho các linh hồn.

Thánh Piô Năm Dấu nói: “sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu không chỉ để thánh hóa chúng ta, mà còn vì phần rỗi linh hồn của chúng ta nữa”.

Sau cuộc Khổ nạn, Sự chết và Phục sinh của Chúa Giêsu, các Kitô hữu thời sơ khai hầu như đã thấu triệt tình yêu hy sinh của Chúa. Được Thánh Gioan hướng dẫn, các Tông đồ và các Thánh sử, kể cả Thánh Phaolô, và những người theo Đức Kitô đã truyền bá lòng tôn sùng Tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa. Họ ca tụng và tạ ơn Tình yêu vô điều kiện của Đức Kitô dành cho nhân loại qua biểu tượng Thánh Tâm bị đâm thâu. Thời đó người ta gọi một cách vắn tắt là Tình Yêu Thiên Chúa.

Trong 10 thế kỷ đầu, người ta chưa biết sùng kính Thánh tâm Chúa Giêsu. Đến thề kỷ XI và XII, các dòng Biển Đức và Xitô bắt đầu tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lòng sùng kính này được truyền bá nhưng không được phát triển.

Đến cuối thế kỷ XIII và đầu thế kỷ XIV, một nữ tu Dòng Xitô là thánh Gertrude ở Saxony có một thị kiến trong ngày lễ Thánh Gioan, thánh nữ được tựa đầu vào vết thương nơi ngực Chúa và nghe được nhịp đập của Thánh Tâm Chúa, thánh nữ cảm nghiệm một cảm xúc mà bà không thể diễn tả. Thật là điều rất kỳ diệu! Lúc đó bà hỏi Thánh Gioan về cảm xúc của Thánh nhân như thế nào khi được tựa đầu vào ngực Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly mà sao không thấy Thánh nhân kể lại về điều đó? Thánh Gioan nói với bà sự mặc khải được giữ lại cho thế hệ khác trong tương lai, khi nào thế giới trở nên lạnh nhạt và đắm chìm trong tội lỗi thì mới cần nhen nhóm lại tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại!… Thế nên lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu vẫn là việc tôn sùng riêng tư trong 3 thế kỷ kế tiếp.

Đến thế kỷ XVII, đức tin Công giáo bị tấn công dữ dội qua nhiều tà thuyết. Tin Lành nổi lên cùng với lạc thuyết Jansen… Tuy nhiên, cũng có những trường phái chống lại những trào lưu này. Vào ngày lễ Thánh Gioan tông đồ và cùng ngày Thánh Gertrude được thị kiến 3 thế kỷ trước, tức ngày 2712-1673, một nữ tu người Pháp tên là Marguerite Marie Alacoque (1647-1690) cũng được thị kiến như Thánh nữ Gertrude.

Trong thị kiến của bà, Chúa cho phép bà tựa đầu vào ngực và mặc khải cho bà những điều kỳ diệu của Tình Yêu Chúa, cho bà biết rằng Chúa muốn nhân loại nhận biết Tình Yêu Ngài qua Thánh Tâm Chúa. Điều này tiếp diễn qua những thị kiến khác kéo dài suốt 18 tháng. Khoảng 6 hoặc 7 tháng sau lần hiện ra đầu tiên, Chúa Giêsu yêu cầu Chúa phải được tôn kính qua hình tượng Trái Tim bằng Thịt. Chúa hiện ra trong ánh hào quang và tình yêu, Chúa Giêsu yêu cầu lòng sùng kính này được tiếp nối bằng việc rước Mình Máu Chúa vào ngày Thứ Sáu Đầu Tháng và làm Giờ Thánh.

Tháng 6-1675, trong một “thị kiến quan trọng” Chúa Giêsu tỏ bày cho thánh nữ thấy “Thánh Tâm trái tim Chúa có lửa và vòng gai quấn quanh”để nói lên Chúa yêu nhân loại nhiều nhiều lắm, nhưng Ngài lại chỉ được đáp trả bằng sự vô ân bội nghĩa!

Chúa vừa chỉ vào Thánh Tâm vừa yêu cầu Thánh Marguerite Marie Alacoque hãy vận động Giáo hội để đưa lễ Thánh Tâm vào trong phụng vụ. Chúa phán với Thánh nữ hãy trình bày với linh mục Claude de la Colombrière để xin ngài hướng dẫn. Và như thế, lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu chính thức được bắt đầu với sự cổ võ của cha Gioan Eudes và cha Claude qua những bài viết về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hai linh mục này là những tu sĩ Dòng Tên, và cả hai đều đã được phong thánh.

Sau khi nữ tu Marguerite Marie Alacoque qua đời vào năm 1690, lễ Thánh Tâm Chúa mới chỉ được mừng kính rộng rãi tại Pháp. Mãi tới năm 1856, lễ Thánh Tâm mới được mừng kính rộng rãi trên toàn Giáo hội. Sau nhiều nghiên cứu của các nhà thần học, ĐTC Lêô XIII mới ban sắc lệnh về việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu vào ngày 11-6-1899. Và rồi nhiều phép lạ cũng được thể hiện nhờ việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Nhiều giáo xứ, nhiều trường học, nhiều bệnh viện, nhiều dòng tu… đã lấy tên Thánh Tâm Chúa Giêsu.

Lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu được ĐGH Clêmentô XIII phê chuẩn năm 1765 tại một số giáo phận, và được ĐGH Piô IX phê chuẩn cho sùng kính khắp hoàn vũ vào năm 1856. ĐGH Lêô XIII đã dâng cả thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 1899.

Tại nhiều nơi, việc treo ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu qua việc tôn kính là việc thực hành thường xuyên trong nhiều gia đình, nhất là khi làm phép nhà. Việc tôn kính ảnh Thánh Tâm Chúa với lời nguyện ngắn: “Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa” (O Sacred Heart of Jesus, I place all my trust in You). Thật giống như việc tôn kính Lòng Chúa Thương Xót: “Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Ngài” (Jesus, I trust in You).

Thật vậy hai lòng sùng kính này thực ra chỉ là một, hay đúng là một-trong-hai vậy!

Trong một lần hiện ra với Thánh Marguerite Marie Alacoque, Chúa Giêsu đã bày tỏ 12 lời hứa dành cho những ai tôn sùng Thánh Tâm Chúa sẽ được:

1. Ta sẽ ban cho họ những ơn cần thiết cho đời sống.

2. Ta sẽ ban bình an cho gia đình của họ.

3. Ta sẽ an ủi họ trong mọi cơn gian truân.

4. Họ sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Ta sự ẩn náu an toàn trong cuộc sống và nhất là trong giờ lâm tử!

5. Ta sẽ đổ tràn phúc lành trên công việc của họ.

6. Các tội nhân sẽ tìm thấy nơi Thánh Tâm Ta một Đại Dương Thương Xót bao la.

7. Các linh hồn nguội lạnh sẽ trở nên sốt sắng.

8. Các linh hồn sốt sắng sẽ mau trở nên trọn lành.

9. Ta sẽ chúc lành cho các gia đình trưng bày và tôn kính ảnh Thánh Tâm Ta.

10. Ta sẽ ban cho các linh mục sức mạnh lay chuyển các linh hồn chai đá nhất.

11. Những người truyền bá lòng sùng kính Thánh Tâm Ta sẽ được ghi tên vào trái tim Ta và tên họ sẽ không bị phai nhòa.

12. Với lòng lân tuất của Thánh Tâm, Ta hứa tình yêu toàn năng của Thánh Tâm Ta sẽ ân ban cho những người rước lễ liên tiếp 9 thứ sáu đầu tháng được ơn ăn năn trong giờ sau hết, sẽ không chết thất nghĩa cùng Ta, nhưng được lãnh nhận các bí tích vì Thánh Tâm Ta sẽ nên nơi ẩn náu vững vàng cho họ trong giờ lâm tử.

Đọc lại những lời hứa này, chúng ta thấy rất giống những gì Chúa mặc khải cho nữ thánh Faustina về Lòng Chúa Thương Xót. Ngày nay, dù lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu có bị quên lãng, nhưng lòng sùng kính lòng nhân ái Chúa đang nở rộ ở khắp nơi trên thế giới.

Ước mong trong tháng 6 này, chúng ta thanh tâm hướng về Thánh Tâm Chúa vì chính con tim mở rộng của Chúa, đã tuôn đồ cạn Máu và Nước ra vì yêu thương chúng ta và trở nên nguồn cứu độ cho chúng ta. Đặc biệt mỗi ngày gia đình hay cá nhân, đoàn thể nào có thể làm giời chầu lòng Chúa thương xót vào lúc 3 giờ thì thật là tuyệt vời… Chúng ta liên kết cả hai việc tôn sùng này qui hướng về Chúa, về tình yêu nhân ái của Người. Xin Ngài hoán cải tâm hồn chúng ta, gia đình cộng đoàn chúng ta và đong đầy trái tim chúng ta lửa tình yêu của Ngài để chúng ta sống chứng tá tình yêu Chúa cho nhau trong cuộc sống xã hội và Giáo hội.

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

Chủ nhiệm