Lấy vợ trẻ – chuyện vui

Một ông 45 tuổi tâm sự:
– Mình định lấy vợ, nhưng cô ấy còn chưa học xong phổ thông, không biết mọi người có nói gì về mình không?
– Có lẽ về cậu thì không. Nhưng họ sẽ nói về cô ấy là: “Còn nhỏ quá chắc bị lừa…”!