Lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Sydney

13-12-2015 10:49 am
Chiều thứ Bảy 12/12/2015 rất đông đủ giáo dân trong Cộng Đồng đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham sự tĩnh tâm và Thánh lễ Khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót 2015 – 2016.
Tất cả mọi người tập trung nơi tượng đài Đức Mẹ. Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Linh hướng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney hướng dẫn giờ đền tạ Đức Mẹ và sau đó kiệu cung nghinh Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót về hội trường Trung Tâm. Cuộc kiệu rất long trọng và trang nghiêm, mọi người cùng dâng lên Đức Mẹ chuỗi Mân Côi mùa Vui, nguyện xin Mẹ chúc lành cho Gia đình và Cộng Đồng.

Kiệu Thánh tượng Lòng Chúa Thương Xót về đến hội trường Trung Tâm, an vị trên bàn thờ..Cha FX Nguyễn Văn Tuyết thay mặt Ban Tuyên Úy ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người đã đến Trung Tâm tham dự Lễ Khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót và Cha tuyên bố khai mạc năm Thánh Lòng Thương Xót, đồng thời tất cả mọi người cùng sốt sắng dâng giờ kinh nguyện kính Lòng Chúa Thương Xót. Sau đó Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết thuyết giảng tĩnh tâm với chủ đế về Năm Thánh Lòng Thương Xót:

Vào năm 1470 Đức Giáo Hòang Phalô II ban hành sắc lệnh năm Thánh phải được cử hành mỗi 25 năm một lần, điều này đã trở thành truyền thống của Giáo hội kể từ đó..và mục đích Năm Thánh Lòng Thương Xót là tái đưa Bí tích Hòa giải về lại trung tâm cuộc sống mục vụ của Giáo hội. Tông thư giải thích Năm Thánh Lòng Thương Xót , Đức Thánh Cha  nói như sau: “ Điều quan trọng là thời điểm này, trước hết và trên hết, cần phải liên hệ với Bí tích Hòa giải, cũng như việc cử hành Thánh Thể kèm theo việc suy niệm tình thương. Thương xót là một biểu lộ rõ ràng về tình yêu của Chúa trong thế giới, chúng ta sẽ tìm được sức mạnh, can đảm và lòng thương xót để trở thành dụng cụ của lòng thương xót cho người khác..

Sau khi kết thúc thuyết giảng tĩnh tâm. Cha FX Nguyễn Văn Tuyết Chủ tế dâng Thánh lễ Khai Mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót và Thánh lễ kết thúc trong tình đoàn kết thân thương trong tình yêu của Chúa Giêsu KiTô.

Diệp Hải Dung.