LỄ THÁNH TÂM

Ngoài Chúa ra con tìm đâu hạnh phúc
Chỉ có Chúa, Đấng thực tại vững bền
Lời cứu độ chân lý đã phán truyền
“Ách êm ái, gánh nhẹ nhàng” nên trọn
Ngài yêu thương kẻ phàm hèn bé mọn
Chọn thân phận gánh lấy ách âm thầm
Thật siêu nhiên liên thông Thánh Tâm Cha
Con tình yêu vô biên đại hải
Chúa Giêsu Ngôi Hai tỏ mạc khải
Chính Chúa Cha ban phát thật nhiều
Đây món qùa chân thật tình yêu
Tương quan Thiên Chúa –con người mãi mãi
Lời ân sủng và con tim vĩ đại
Ôi ! Trái Tim Chúa, sâu thẳm bao la
“ Mang ách của Ta, hãy học với Ta
Ta có lòng hiền lành khiêm nhượng ”
Tâm hồn con nghỉ ngơi bồi dưỡng
lòng nhân ái phấn khởi dạt dào
Lời tha thiết dịu ngọt xiết bao !
Cả trời đất đều suy tôn phục bái
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con thờ lạy !
Cho linh mục trái tim biết yêu thương
Ơn thánh hóa, “ hiền lành – khiêm nhường ”
Con tim phục vụ, hơn bằng khối óc.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, trường học
Dạy cho con nên giống Trái Tim Người.

Lm. Khuất Dũng sss