Lịch Công giáo Việt Nam Dân Chúa Úc Châu năm 2020

Melbourne 27/9/2019

Vv/ Lịch Công giáo Việt Nam Dân Chúa Úc Châu năm 2020

Kính gửi quý cha Tuyên úy

Quý cha quản nhiệm, chính xứ

Và quý cha phụ trách các Cộng đoàn Việt Nam, Cùng Quý vị phụ trách các Cộng đoàn.

Kính thư quý cha và quý vị,

Trước tiên đại diện cho Dân Chúa Úc châu, con xin gửi tới quý cha và quý vị đại diện các cộng đoàn lời chào thăm và cầu chúc nhiều may lành. Dân Chúa Úc châu cũng chân thành cám ơn những nâng đỡ hỗ trợ cho tờ Nguyệt san Dân Chúa được thăng tiến.

Thứ đến con xin trình bầy về Lịch Công giáo Việt Nam năm 2020. Chúng con rất mong muốn được phát hành và gửi tặng tới tất cả quý cộng đoàn, nhưng sau những cố gắng kiếm tìm ân nhân và nhìn vào ngân khoản để thực hiện, chúng con thấy Dân Chúa Úc Châu không thực hiện được. Để duy trì tờ báo được phát hành đều đặng cho tới giờ là nhờ công sức nỗ lực của rất nhiều cộng tác viên âm thầm hy sinh thiện nguyện, không nề quản ngay cả công sức và tiền bạc nữa. Ấy vậy mà hàng năm vì số độc giả xút giảm và kinh tế gia tăng nên tiền thu vào không đủ để phát hành… phương chi còn phải kiếm tìm gần $15,000 để in 10,000 cuốn lịch để tặng!

Vì vậy viết thư này tới quý cha và quí cộng đoàn: Dân Chúa chúng con sẽ đứng in Lịch với giá vốn là $1.50 một cuốn, cộng đoàn nào muốn order bao nhiêu cuốn, thì xin thông báo cho chúng con để việc in ấn được đầy đủ.

Vì là cuốn lịch dành cho các cộng đồng Việt Nam trên toàn Úc Châu, nên xin quý cha và quý cộng đoàn cho chúng con biết một hai lễ quan trọng của Cộng đoàn như: Quan thầy, Đại hội, Kỷ niệm… để chúng con in vào lịch.

Chúng con chân thành cám ơn quý cha, quý vị và quý cộng đoàn.

Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng các Thánh Tử Đạo Việt Nam chúc lành cho tất cả chúng ta.

Chân thành,

Lm Anthony Nguyễn Hữu Quảng sdb

(Chủ nhiệm Nguyệt san Dân Chúa Úc Châu)

AUSTRALIAN VIETNAMESE CHRISTIAN ASSOCIATION INC

T/as: DAN CHUA MAGAZINE

ABN 80 524457337
715 Sydney Rd
Brunswick Vic 3056 Australia
Email: quangsdb@yahoo.com
Contacts: 0412 560445