Liên Lạc Báo Dân Chúa Úc Châu

Địa Chỉ:  715 SYDNEY RD. BRUNSWICK, VIC 3056
____ Fax: (03) 9386-3326 ____

  • Chủ Nhiệm: Rev. Anthony Nguyễn Hữu Quảng SDB. (Chief-editor)
  • Mobile: 0412 560 445
  • Email: quangsdb@yahoo.com
  • Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thùy Linh FMA (Secretary)
  • Ban Tài Chánh (Treasurers): Chị Vũ Hồng Cẩm (Vic),  Chị Vũ Thị Vi (NSW)
  • Ban Kỹ Thuật: Lê Hải (Art work)
  • Mobile: 0432 318 687
  • Email: hailele@gmail.com

ĐẠI DIỆN QUẢNG CÁO

  • Sydney: Hà Trí Tri Mobile: 0417 248 397, Hà Thị Kim Ly Mobile: 0414 534 776
  • Victoria: Vũ Hồng Cẩm Mobile: 0420 332 886