Lời Kinh Mân Côi

Ôi Lời Kinh Mân Côi
Con luôn đọc trên môi
Dù đi trong u tối
Con không còn đơn côi.

Ôi Lời Kinh Mân Côi
Lời kinh giúp đền tội
Lời kinh giúp xám hối
Lời dẫn lối cuộc đời

Ôi Lời Kinh Mân Côi
Lời chan chứa ân tình
Lời ngọt ngào hương kinh
Lời an bình cuộc sống.

Ôi Lời Kinh Mân Côi
Lời sưởi ấm cõi lòng
Lời thắp sáng hy vọng
Cõi gian trần long đong.

Bạch Vân