Lời Kinh Mùa Chay

Lời kinh thắp sáng Mùa Chay

Tiếng chuông trầm vọng ru say lòng người

Yêu thương nối kết đất trời

Niềm vui thánh thiện bồi hồi trong tim

Trăm năm một kiếp phù sinh

Nhỏ nhoi hạt bụi chông chênh bước đời

Thời gian khua tiếng khóc, cười

Náu nương Tình Chúa nhẹ vơi muộn phiền

Ăn năn từng chuỗi oan khiên

Nhân từ tha thứ vô biên ơn Ngài

Dẫu rằng ngày tháng đọa đày

Tin yêu lấp lánh Mùa Chay tuyệt vời

Tím giai điệu, Thánh ca ơi!

Dìu thơ lục bát quyện lời vút cao

Trầm Thiên Thu