Lời tỏ tình qua computer – Thơ Vui

Có nhiều khi gục đầu bên Keyboard

Anh vô tình nhấn Shift viết tên em

Anh yêu em mà em chẳng Open

Mở cửa trái tim và Save anh vào đó

Cửa nhà em, mẹ đã gài Password

Anh suýt rách quần vì cố vượt Fire-wall

Nhớ lần đầu khi đưa em về Home

Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab

Anh bàng hoàng quay xe BackSpace

Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl

Anh tức giận khi thấy một thằng Alt

Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện

Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete

Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel

Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo

Còn hắn có @ .. và Esc

Em thích hắn làm lòng anh Space

Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown

Em vội bước ra đi quên Logoff,

Chẳng một lời dù chỉ tiếng Standby.

Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add

Quẳng tình anh vào khoảng trống Recyclebin.

Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,

Bóng em vừa Refresh hồn anh.

Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,

Trong tim anh … Hard disk .. dần đầy.

Anh ghét quá, muốn Clean đi tất cả,

Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.

Hay mình sẽ một lần Full Format ..

Em đã thay  Password cũ còn đâu !

Anh sẽ cố một lần  Retry cho đến lúc Error.

Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..

Khi Soft anh dùng… đã hết Free Trial !

Hình bóng em vẫn mãi Default

Và cứ chit chat như kẻ không hồn

Và mãi mãi anh bị dồn vào ….Virus của Tình yêu

DP – Data Processing

Canada