MẸ THUYỀN NHÂN

Adelaide mùa xuân hoa nở thắm,

Hồng muôn màu rực rỡ, lan đài các kiêu sa.

Trong gió thơm, thì thầm muôn điệu nhạc,

Dâng lên Mẹ, Mẹ Thuyền Nhân, Mẹ đẹp xinh, diễm lệ.

Chúng con đây, những đứa con thuyền nhân tị nạn,

Nơi trại Galang, trại Bidong, trại Sing, Thai…

Hoặc định cư, đoàn tụ với thân nhân,

Mẹ đưa tay phù trợ, dẫn dắt tất cả chúng con,

Vào bến bờ yêu thương an toàn, qua muôn ngàn hiếm nguy sóng gió.

Chiều nắng đẹp, Mẹ Thuyền Nhân in bóng,

Trên nền trời xanh, mây trắng nhẹ nhàng trôi.

Cẩm thạch trắng, tôn vinh Mẹ, Nữ Vương Trời Đất,

Bệ tòa cao, đón bước chân Mẹ, Nữ Vương Thiên Đàng.

Giesu Con Me trên tay, Ngài đang nhìn xuống,

Toàn thể chúng con, cùng dâng lòng yêu mến, tri ân.

Phương trời xa, nơi đất khách quê người,

Được hòa nhịp thành cộng đoàn dân Thiên Chúa.

Mẹ ơi, phúc cho chúng con được diện kiến tôn nhan Mẹ mỗi ngày,

Dưới chân Mẹ, chúng con đồng thanh chúc tụng Chúa.

Ban cho chúng con được xum họp nơi đây,

Pooraka, miền đất hiền hòa, miền đất của niềm yêu thương, hy vọng.

Cùng dâng Mẹ từng tràng chuỗi Mân Côi,

Chúng con nguyện cầu, ca vang khúc tình ca cảm tạ.

Từ trong cõi lòng thật yêu mến, biết ơn,

Những hồng ân Mẹ ban, nhiều hơn lòng mong ước.