Mẹ là đuốc sáng đời con

Mẹ là đuốc sáng đời của con,
Bao nhiêu năm tháng xưa mỏi mòn
Tấm cơm manh áo lo từng chút
Nhủ khuyên, lo lắng suốt không nguôi.
Chỉ mong con lớn khôn thành người
Rồi khi bước vào đời nhiều cạm bẫy
Mẹ lại cầu Chúa cho con được bình an.

Tình mẹ cho con, thật vô vàn!
Sánh sao mây ngàn cùng biển rộng?
Tình mẹ thương con: trời lồng lộng
Như sông dài tuôn mãi về biển khơi.
Bao nhiêu dông bão tơi bời
Không dập tắt được lời mẹ nói:
“Con ơi, hãy kính trên nhường dưới,
Hãy trung thành son sắt một niềm tin
Tin vào Chúa là Cha nhân hiền
Và thực hành những lời Ngài dạy.”

Ngày hôm nay, con ngồi đây nhớ lại
Những tháng ngày thương mến như còn đây
Tình mẹ cho con vẫn tràn đầy
Qua lời nói, qua những lời mẹ dậy.

Happy Mother’s Day – 2010

Thụy Nguyễn SDB