Mở Cửa Lòng

http://ductinjesus.com/

CỬA THIÊN ĐÀNG MÀ ĐÓNG , THÌ CÒN CÓ CHÚA GIÊSU MỞ CHO VÀO . NHƯNG CỬA LÒNG , MÀ ĐÃ CỐ TÌNH KHÉP CHẶT , THÌ LÀM SAO ĐÓN CHÚA NGỰ ĐẾN ?!!! .

Trong đời sống , con người không có ai là , chưa bao giờ lỗi lầm sai phạm … (Ngoại trừ hai Đấng Rất Thánh , mang thân phận con người từ trước đến nay . Đó là Đức Trinh Nữ Maria ! Là Đức Mẹ Rất Thánh của nhân loại . Đức Mẹ Maria trọn tốt trọn lành . Tinh tuyền khiết trong Hồn Xác Lên Trời …Và Đức Chúa Giêsu ! Là Đấng Vua Giêsu Kito . Ngài đã sống trọn vẹn , để minh chứng xác thực cho Tình Yêu Thương của Thiên Chúa , dành trao ban cho con người . Ngài ngự đến thế gian , trong thân phận con người … Ngài đã từng bước chinh phục thập giá … cùng với sự Phục Sinh Vinh Quang , của Chúa Giêsu Kito , đã mang tin mừng Nước Trời với nguồn Thánh Ân Cao Trọng của Thiên Chúa , đỗ tràn xuống thế gian , dành để cứu chuộc nhân loại . Chúa Giêsu là Đấng Thiên Chúa Tình Yêu của muôn loài, trong cõi hằng sống . )

Có một câu nói rằng : “Mỗi một Vị Thánh , luôn có một quá khứ . Mỗi một tội nhân , luôn có một tương lai”. Để nói lên rằng , không ai thật sự là người sống tuyệt đối hoàn hảo. Cũng chẳng ai là người lỗi lầm đến tuyệt vọng .

Các vị Thánh , trước khi nhận lãnh được ơn gọi thánh hóa của Thiên Chúa . Họ vẫn là một con người rất bình thường . Họ cũng có những thiếu xót với điều lỗi lầm sai phạm , trong thân phận làm con người . Nhưng điều quan trọng là , các vị Thánh Nhân ấy , khi nhận biết ra Lời Chúa kêu gọi . Họ đã chân thành đón nhận Chúa vào lòng . Họ nhìn nhận trung thực những việc làm sai xót của bản thân . Họ cảm nhận Tình Yêu Thương của Thiên Chúa . Để họ tự suy nghiệm về chính phần đời sống của họ . Đối với những Vị Thánh ấy , khi nhìn thấy một việc làm gây ra điều lỗi phạm , khiến Chúa phải buồn lòng . ( Dù việc đó chỉ là một lỗi nhỏ thôi ) . Thì các Vị Thánh đó , đã tự đấm ngực hối lỗi không ngừng . Họ hối lỗi và rất đau buồn , vì thật lòng họ rất Kính Yêu Thiên Chúa . Như tâm tình của một người con , sợ làm mất lòng trước Thiên Chúa là Người Cha Nhân Lành . Hơn thế nữa , là các vị Thánh , chuyển tâm tình hối lỗi bằng những việc làm tạ tội thiết thực trong đời sống . Để mong những việc làm ấy , phần nào xoa dịu , an ủi và thật lòng hối tiếc , để mong Thiên Chúa rủ thương mà tha thứ … Đó là tâm tình và cách thể hiện tình yêu dành đến Thiên Chúa , rất đậm sâu , giữa đời sống này . Nhờ đó mà Họ trở nên Thánh . Họ nên Thánh , là vì họ hết lòng yêu thương Thiên Chúa . Họ mở lòng đón nhận Chúa . Họ lắng nghe Lời Chúa . Họ sống vâng phục và thể hiện Lời Chúa truyền dạy , trong chính đời sống hằng ngày . Kính Yêu Thiên Chúa trên hết mọi sự , và thể hiện Tình Yêu Thương của Thiên Chúa , với tha nhân trong đời sống này . Thế nên , Chúa luôn mở sẳn cánh cổng Thiên Đàng , để đón nhận họ bước vào .

Còn đối với những linh hồn đã trót lỗi phạm . Họ rất ray rức , họ bị chính đời sống tội lỗi của họ , dày xé tâm hồn họ . Nhưng bản thân họ , khi nghe tiếng Chúa gọi trong chính lương tâm của họ . Thì họ nghe như có một Lời gọi cứu vớt . Họ tìm trở về ăn năn thống hối mọi lỗi lầm . Hơn ai hết , họ luôn nhận biết bản thân thấp kém đầy tội lỗi của họ . Họ khát khao , được chạm đến lòng thương xót của Chúa . Để mong được ơn tha thứ . Mà được Chúa thánh hóa và đổi mới trong họ . Họ luôn hiểu rằng , chỉ rời Chúa ra thôi , là cuộc đời họ sẽ gặp khốn khó liền . Thế nên họ không ngừng tìm đến Chúa . Họ luôn mở rộng cõi lòng , khẩn nài Thiên Chúa ngự đến … Càng ngày Tình Yêu Thương của Thiên Chúa , càng biến đổi họ nên tốt hơn . Đó cũng là vì Tình Yêu Thương , mà được Thiên Chúa thương xót và hằng đoái trông đến … Thế là , Chúa ban cho họ , những con người lầm lỗi , có cơ hội để trở về với Thiên Chúa Tình Yêu ! .

Nhưng có một số người khác , thì lại làm theo ý nghỉ của bản thân . Đôi khi gây ra nhiều lỗi lầm sai phạm rất lớn , nhưng chỉ qua loa khi tỏ ra hối lỗi . Phạm tội rồi , sau đó đi xưng tội , đọc vài kinh gọi là chuộc tội …. xong thì lại tái phạm … mà chẳng hề nghỉ đến bản thân đã gây tổn thương đến lòng thương xót của Chúa . Tình trạng đó cứ kéo dài , khiến lòng của họ dần bị chai đá . Vô tình làm cớ cho sự ỷ lại vào Tình Yêu Thương của Thiên Chúa . Cho đến một lúc , không còn nhận ra tình cảm nào , để dành dâng cho Chúa … Thậm chí , có nhiều người đã nghỉ quá đơn giản . Họ nghỉ rằng , Lòng Thiên Chúa rất rộng lượng bao la và hay tha thứ , phạm tội thế nào đi nữa , thì chỉ cần ăn năn hối lỗi , là Chúa tha thứ hết …. Nhưng họ quên mất rằng , sống trên đời này , đâu ai biết là chính xác , ngày nào Chúa gọi ?! . Thế là , họ chưa kịp dành thời gian để ăn năn đền tội , thì đã lìa xa cõi đời rồi . Như vậy thì tội ấy , làm sao được thánh hóa và được thanh tẩy ?! . Khi ấy mới than khóc , thì muộn rồi …

Nghiêm trọng hơn nữa , đó là vẫn có một số người chối từ tình yêu thương của Thiên Chúa , trong đời sống này . Họ vẫn cố chấp , sống trong cách sống , với lối quan niệm bất cần . Họ phủi bỏ mọi ân tình của Thiên Chúa . Mặc dù , bên đời sống của họ , Thiên Chúa luôn bày tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa , thông qua các mối quan hệ trong đời sống tương quan . Để tạo cơ hội , mời gọi họ , quay trở về , với lòng thương xót của Chúa … Nhưng tất cả , chỉ vô ích với họ . Vì chính bản thân họ , đã khép chặt cõi lòng , không mời đón Chúa ngự đến , dù chỉ là một lần thôi ! .

Quả thật ! Thiên Chúa luôn là Đấng Tình Yêu!

Đối với những tâm hồn , biết cảm nhận , Tình Yêu Thương của Thiên Chúa . Thì mới hiểu được Tình Chúa Cao Trọng thế nào . Khi cảm nghiệm được Tình Yêu Thương của Thiên Chúa , hằng trao ban cho mình , trong đời sống này . Mới biết rung động , mới biết thể hiện đáp trả lại lời gọi yêu thương của Thiên Chúa . Họ sẽ nhìn nhận lại việc làm của bản thân , để trung thực nhận ra, mọi lỗi lầm của bản thân trước Tình Chúa . Để mà thật lòng hối cải và quyết tâm thay đổi tốt lành hơn .

Khi mở rộng lòng đón nhận Chúa . Thì Thánh Thần Thiên Chúa sẽ ngự đến và thánh hóa trong ngoài đời sống của mình . Đã nhận ra thân phận tội lỗi thấp kém , thì sẽ giúp tâm hồn luôn hướng đến những hành động thiết thực để làm việc chuộc tội . Đó chính là xuất phát từ tấm lòng Kính Yêu dành dâng Chúa . Và chính Tình Yêu đó , sẽ động đến lòng thương xót của Chúa . Chúa Giêsu sẽ dang rộng đôi tay , đỡ nâng và cứu vớt những linh hồn , thật lòng hối cải tìm về với Thiên Chúa !

Nhưng đối với những ai , cố tình khép chặt cửa lòng . Họ không tin và không đón nhận Chúa vào lòng , dù chỉ là một lần thôi ! … Họ vẫn tỏ ra ngạo mạng trong đời sống . Họ vẫn thể hiện cách sống vô tâm . Họ vẫn cố tình đi ngược lại Lời Chúa đã truyền dạy . Họ chối bỏ và xua đuổi mọi ân tình mà Thiên Chúa trao ban . Họ không chấp nhận sự thật hiện hữu của Thiên Chúa …. Họ vẫn cố tình đóng chặt tâm hồn , với mọi hình thức trong đời sống này . Thì mãi mãi , họ không thể nhận ra được Tình Yêu Thương của Thiên Chúa . Vì chính họ đã phủi bỏ và chối từ tất cả mọi sự tương quan , để được hiệp thông với Tình Yêu của Thiên Chúa . Như thế , có nghĩa là , tự bản thân của họ , đã kết án chính họ ở đời này với cả đời sau luôn mãi . Thế thì , Thiên Đàng ! chắc chắn là không phải chổ để họ đến . Khi còn sống đây , ngay khi những sự bày tỏ của Thiên Chúa dành trao ban cho họ , mà họ còn không nhìn nhận . Thì đối với họ làm gì có Thiên Đàng . Vậy khi chết đi rồi , linh hồn họ sẽ hư mất vĩnh viễn . Cánh cổng Thiên Đàng , đã bị họ khóa chặt , từ chính trong tâm hồn chai đá của họ rồi !!!.

Lạy Chúa ! Chúng con luôn tự nhận , chúng con chỉ là những linh hồn tội lỗi thấp hèn trước Tình Chúa . Chúng con luôn khát khao Tình Yêu Thương của Thiên Chúa , hằng đoái trông đến . Thân phận lỗi tội của chúng con , không đáng để Chúa ngự đến , nhưng xin Chúa phán một lời , thì linh hồn chúng con sẽ luôn được lành mạnh .

Quyền Năng và Tình Yêu Thương của Thiên Chúa , luôn Thánh Hóa và Biến Đổi mọi sự trong ngoài của chúng con , trở nên tốt lành hơn , theo Thánh Ý của Thiên Chúa .

Lạy Chúa ! Chúng con luôn tin tưởng và cậy trông vào Chúa . Vì duy nhất chỉ có Ngài , là Đấng Thiên Chúa Toàn Năng ! mà chúng con hằng tôn thờ ! Trong hôm qua , hôm nay , ngày mai , tương lai và đến muôn muôn đời . Amen !!! .

1. TÀI LIỆU CỦA THẦY THUỐC VÀ SỬ GIA