Mơ Ước

Thuở còn bé nhiều lần con mơ ước

Mốt lớn lên con sẽ làm Ma-sơ.

Sống hiền hòa, dễ thương như sơ giáo,

Đem tình yêu trao ban hết cho đời,

Sống quên mình trong tin yêu, phục vụ.

Và hôm nay mơ ước đã thành sự,

Con vui sướng làm Ma-sơ của Chúa.

Đời hạnh phúc có Chúa làm gia nghiệp,

Sống bên Ngài, niềm mơ ước đời con.

Cùng với Chúa song hành trong cuộc sống,

Con an tâm giữa sóng gió biển đời.

Lúc vui buồn con có Ngài bên cạnh,

Tình yêu Chúa là nghị lực cho con,

Vững tay chèo giữa thử thách gian nan.

Cảm tạ Chúa luôn yêu thương nâng đỡ,

Giữ gìn con trong ơn gọi nhiệm mầu.

Chúa yêu ơi! tim con nhỏ bé lắm,

Đã nhiều phen tim hoen ố tội tình,

Sống vô ơn, hờ hững ân tình Chúa.

Ấy thế mà Chúa vẫn yêu thương con.

Một lần nữa lòng con lại mơ ước;

Muốn sống thánh trong ơn gọi tu trì,

Để từ đây không xao lãng nữa đâu,

Sống hết tình làm ma-sơ của Chúa.

Khả năng yêu của con tim nhỏ bé,

Tặng riêng Chúa, Đấng lòng con tin thờ

Cùng với Chúa viết nên trang sử mới,

Của cuộc tình Chúa đã dành cho con,

Ta song hành đi vào thiên tình sử,

Trong tin, yêu, phó thác và cậy trông.

Sống trung tín , làm Ma-sơ thánh thiện,

Với mơ ước trọn đời yêu mình Chúa.

Hoài Ân